Francouzský výcvik v Bystřici pod Hostýnem, 14.-16. dubna.

Kvapem se přiblížil výcvik v Bystřici. Velitelé dnes dostali program a informace o akci.

Výcvik bude probíhat, půjde-li vše, jak má, od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 v sobotu a od 9:00 do 12:00 v neděli. Nahlášené počty vojáků naší slavné legie jsou následující :

8e de ligne : 25
18e de ligne : 27
30e de ligne : 10
57e de ligne : 15
Námořníci : ?
Grenadiers a pied : 15
Fusiliers-grenadiers : 12
1er Tirailleurs : 15

což činí, pokud jde o pěchotu, 119 (+ námořníci) důstojníků, poddůstojníků a vojáků. Což je velmi velmi slušné, snad to tak bude a snad nás v neděli nebude polovina.

Času nebude moc, bylo by hloupé ho ještě zbytečně ztrácet prostoji a dohadováním. Napíšu sem rámcovou představu o tom, co, jak a jak dlouho by se podle mě mělo cvičit. Prosím o komentáře, ať se na nic nezapomene.

V pátek v noci (od 21:00 do vyčerpání) proběhne porada velitelů. Hlavním úkolem, který ale snad nezabere tolik času, bude "postavit batalion" z jednotek a vojáků, kteří budou k dispozici. Ráno na nástupu (8:15) by už měly nastoupit pelotony batalionu, nikoli jednotky LdA. Níže uvedené časy jsou orientační, samozřejmostí budou pauzy mezi jednotlivými fázemi výcviku.

9:00 – 10:00 škola vojáka pod vedením poddůstojníků a zkušených vojáků. Každý peloton bude mít k dispozici dostatečný prostor k tomu, aby se jeho vojáci věnovali po malých skupinách základům školy vojáka (rozdělení pelotonu na skupiny by měl na starosti šéf pelotonu). Postoj a individuální pochodování doporučuju vynechat, pochodu uvykneme při přesunu na cvičiště. Důležité bude zacházení se zbraní, správné provádění vlevo a vpravo v bok, čelem vzad, vyrovnávání, skupinové obraty namístě a za pochodu. Tady by bylo hezké, kdyby bylo možné věnovat nějaký čas změně směru pochodu na stranu krajníka. Uvidíme, jak dalece budou poddůstojníci sto takovou věc vojákům přiblížit. Každopádně budou mezi cvičícími chodit důstojníci a velitelé, kteří by měli být schopni alespoň základní vysvětlení poskytnout a manévr předvést. I kdyby se to podařilo byť jen u malé části cvičících, bude to mít později význam.

10:00 – 11:00 škola pelotonu pod vedením šéfů pelotonu a instruktorů. Zformované pelotony by měly nejprve znovu projet základní manipulaci se zbraní v sevřených řadech, jen pro osvěžení. Z paleb vzít jen palbu dvou řadů. Nejpodstatnější bude základní manévr pelotonu. Přímý pochod, změna směru přímého pochodu na stranu opačnou od krajníka (konverze) a na stranu krajníka (povel tournez), boční pochod a změna směru bočního pochodu a obrat na místě (par peloton a droite…). Zbyde-li čas, pak ještě rozklad pelotonu na sekce (par section a droite…), čehož využijeme ve formování karé z kolony.

11:00 – 12:00 škola batalionu. Před obědem bychom si dali nejprve palby (zejména palbu dvou řadů) a přešli hned k formování kolony – za tu nějakou třičtvrtěhodinku by mohl dobře přejít do krve rozklad batalionu doprava a opětné zformování linie doleva. Abychom využili plně času, který bude k dispozici, nebylo by asi od věci přesunou se na oběd v koloně po sekcích a cestou se pečlivě snažit o udržení rozchodů kolony a o správnou změnu směru pochodu, byť to bude v ulicích města dost obtížné.

13:00 – 14:00 škola batalionu. V bitvě je mnohem praktičtějším způsobem vytvoření kolony její svinutí na čelní podjednotku. Ten manévr bude stejný, jako když jsme loni formovali útočnou kolonu na střed, nyní to nebude na střed a základní podjednotkou bude peloton, čímž se to celé zpřehlední a zjednoduší. Výsledkem bude manévrovací kolona, ktrou když sevřeme, dostaneme stejně účinný tvar jako byla naše stará dobrá útočná kolona. Opětné rozvinutí na čelo nám umožní to provést dokola kolikrát bude třeba.

14:00 – 15:00 škola batalionu. Budeme umět dva základní a nepostradatelné způsoby vytvoření kolony. Hodinu pak věnujeme pohybu kolony – přímý pochod, změna jeho směru, změna tempa pochodu, sevření a otevření kolony. Žádná věda. Tuto fázi výcviku bude možné zpestřit "náhodným" střetem se spojenci, což s nimi samozřejmě dopředu dohodneme (musíme si zkusit co nejpřirozenější reakce na úspěch i neúspěch bodákového útoku).

16:00 – 17:00 škola batalionu. Zbývají nám v tuto chvíli již jen dvě věci – nezbytné karé a základní manévr v linii. Pochod batalionu v linii vpřed, zastavení a stočení čela batalionu se nám v bitvě bude určitě hodit (nebudeme měnit směr pochodu v linii). Vytvoření karé z kolony bude hračkou, z linie to je horší, tam tomu budeme muset věnovat času více.

Od půl šesté nás čeká hodinová bitevní ukázka, jejíž součástí může být nějaký střet naší kolony se spojeneckou linií, ale protože půjde o boj ve městě, bude to mnohem spíše boj ve volných formacích a boj po pelotonech či jednotkách… málokdo z nás bude mít odstatně po celodenním drilu ještě na nějakou mechaniku chuť.

Neděle :

9:00 – 10:00 škola pelotonu s důrazem na změnu směru přímého i bočního pochodu. Tyto dvě věci jsou pro manévr batalionu naprosto nepostradatelné a větší jistota v nich nám jen prospěje.

10:00 – 11:00 škola batalionu. Na našich akcích je poměrně dobře použitelný průchod liniemi, který je také vhodným prostředkem k užší spolupráci pěchoty a dělostřelectva. Vzhledem k neúčasti dělostřelců na této secvičné to budeme dělat naprázdno. Dělali jsme to loni, není to nic extrémně složitého. Každý ofenzivní průchod liniemi bude následovat salva a svinutí do kolony, každý defenzivní průchod liniemi zase salva a svinutí do karé (pokud nás tedy bude v neděli ještě dostatek, v nejhorším se můžeme postavit do jednoho řadu…)

11:00 – 12:00 škola batalionu. Na závěr bychom si měli vše tak nějak prosvištět. Velitelé batalionu (kterých by mělo být více), by se vystřídali ve velení a podle vlastního uvážení by batalion prohnali cvičištěm v různých formací a za použití různých prvků.

Nepopisoval jsem výcvik dělostřelectva, které bude mít jedno či dvě děla a jež má své podklady, kterým se bude věnovat, případně se může, bude-li se nudit, přidat k pěchotě a vyzkoušet si pěchotní nasazení. Nepopisoval jsem ani výcvik tirajérů, jemuž se budou jistě chtít věnovat voltižéři a vůbec ty jednotky, které se budou mít kdy šanci ocitnout v levém pelotonu. Ale možná i ostatní. Prostor bych viděl nejspíše v sobotu před obědem, protože rozklad batalionu po pelotonech není nic složitého a lze to velmi dobře provádět i ve třech pelotonech. Kombinaci tirajérského řetězu s kolonou a linií lze vyzkoušet třeba úplně na závěr v neděli, ale obecně vlastně kdykoli. Kde by naopak měly být pelotony všechny je jednak samozřejmě formování karé, jednak pohyb kolony. Výcvik tirajérů povedou velitelé voltižérů.