Granátníci slaví třicet let

Zdroj: Moravskoslezský deník
Datum: 28.07.2004
Název: Granátníci slaví třicet let
Ročník: 04
Číslo: 174
Autor: Boleslav Navrátil
Str.: 08
Rubrika: téma: Kluby vojenské historie
Oblast: Severní Morava

Text:
Klub vojenské historie z Ostravy byl založen v roce 1974 – letos tedy slaví třicáté výročí. Jedná se o skupinu lidí, které spojuje láska k historii, zejména té vojenské, vztah k uniformám a zbraním z počátku 19. století. Jde o vůbec první uniformovaný klub v ČR, který má v současné době čtyřicet sedm členů včetně praporečníka, bubeníka a markytánek. Tvoří granátnickou setninu 20. pěšího pluku Kaunitz- Rittberg. "Už třicet let chodíme v uniformách a účastníme se rekonstrukcí bitev, což je dnes vlastně už téměř profesionální záležitost,"uvedl místopředseda Jaromír Harenčík. A jak to vlastně začalo? Prvním novodobým napoleonským vojákem u nás nebyl paradoxně Čech, ale Belgičan Norbert Brassine, který v roce 1973 přijel na bojiště u Slavkova, v uniformě napochodoval k Mohyle míru a vysypal tam hlínu od Waterloo. Setkání s ním motivovalo Petra Bernatíka z Ostravy a pár dalších nadšenců k tomu, aby příští rok rovněž sehnali uniformy a vypravili se na bojiště spolu s Brassinem. Provozování tohoto dnes atraktivního a vyhledávaného koníčka nebylo až do konce osmdesátých let snadnou záležitostí, což nejlépe demonstruje událost z roku 1987. Členové KVH Ostrava nenavštěvovali jen bojiště u Slavkova, ale i u Hradce Králové, kde došlo k incidentu. Vojáci postavili tábor, zorganizovali rekonstrukci bitvy a zúčastnili se polní mše, kterou v místním kostele celebroval zdejší kněz. Druhý den se konalo kladení věnce k pomníku Baterie mrtvých, kterého se účastnil i rakouský vojenský atašé v doprovodu vídeňského televizního štábu. Ihned po odjezdu Rakušanů se objevila policie a hasiči s vodními děly a shromáždění bylo označeno za nepovolené a rozehnáno. Některé účastníky Veřejná bezpečnost legitimovala, ale jiní se jako správní vojáci proplížili lánem obilí do lesa a strážcům zákona zmizeli. Nejhůře dopadl kněz, který byl za trest přeložen do pohraničí. Členové klubu se snaží, aby ve všem vypadali dobově. Na přání pořadatelů v různých evropských zemích si pořídili i historické stany, kuřákům se místo cigaret může v ústech objevit pouze dýmka, talíře a lžíce jsou dřevěné, vaří se jen na ohništích. Výstroj a výzbroj si pořizují z vlastních prostředků. V organizovanosti, kázni a výcviku je hlavní síla granátníků z Ostravy, čímž dokáží trumfnout jiné evropské skupiny, které stavějí především na nádherných uniformách, drahých zbraních a podobně. Na to naši nemají, ale jsou opravdovými vojáky. Působí natolik historicky, že byli vybráni jako komparz do filmů Řád a Beethoven. Ostravští granátníci se zúčastnili rekonstrukcí mnoha bitev u nás i v zahraničí, například v Miláně, Sarzaně nebo Paříži, navštívili pochopitelně Waterloo, Wagram, Aspern, Lipsko, Jenu a další místa, byli i na Elbě a Korsice. Co dál? V příštím roce si připomenou dvousté výročí nejslavnější Napoleonovy bitvy, která byla u Slavkova. Granátníci ze severu Moravy to berou jako prestižní záležitost. "Budeme nejpočetnější a nejlépe vyzbrojenou a vycvičenou jednotkou v republice, v tom nás těžko kdo překoná,"je přesvědčen kapitán granátníků Lubomír Partyka, který je na jednotku oprávněně hrdý.