Györ 2003 aneb atrakce téměř pouťová

Necelé dva dny po návratu z této poněkud netradiční akce podávám svědectví o jejím průběhu. Ti, kdo ji prožili, mi dají za pravdu v tom, že byla poněkud netradiční, ostatním možná budou moje řádky připadat divně…..Ve dnech 13. – 15. 6.2003 se větší část jednotek 2. brigády zúčastnila akce připomínající bitvu , která proběhla ve stejný den, ale v roce 1809. Byli jsme již předem upozorněni na to, že půjde o akci propagační, která má našim maďarským kolegům pomoci pozvednout napoleonské tradice v zemi, pojetí celé akce ale zarazilo i „staré kníry“. Přijeli jsem na místo tábora jako první ze zahraničních účastníků a mohl jsem tak pozorovat průběh od samého začátku.Na místě stálo několik stanů zabydlovaných něčím, co připomínalo skautský tábor v uniformách uherské insurekce (velkou část maďarských účastníků totiž tvořil dorost). V průběhu večera a noci dorazily další jednotky – spojenecké i francouzské – a tábor velmi rychle dostával vzhled, charakteristický pro většinu podobných akcí známých z našich končin. Nevydržel však dlouho.Po budíčku se před našima očima odehrávaly netušené věci. Tábor spojenců tvořil uzavřený celek a zůstal tak následujících událostí ušetřen, francouzská část na tom byla hůře. Před stanem velitele brigády vyrostl dětský kolotoč, na pravém křídle tábora se objevily dva velké „skákací“ hrady a celek doplňovalo několik stánků se vším možným. Návštěvníkům se tak naskytl pohled na předpisově nastupující jednotky, mezi kterými se motaly skotačící děti a štábní poradu citlivě doplňovala kroužící elektrická autíčka…..Vlastní ukázka bitvy se odehrála večer, teploty se ale přibližovaly těm poledním. Přes počáteční organizační zmatky, které vyplynuly z malé zkušenosti pořadatelů, proběhlo vše nakonec k velké spokojenosti obecenstva i představitelů města. Ti se nechali slyšet, že akce hodně pomohla propagaci podobných akcí – a to byl přece hlavní cíl. Za rok uvidíme, jak to dopadlo.