Hromadný hrob u Rohlenky

Významný byl nález hromadného hrobu při budování provozovny McDonald's u Rohlenky. Byl objeven při bagrování zeminy  na místě požární nádrže zmíněné provozovny. Současně byly odkryty nálezy z  mladší doby bronzové.  Hrob byl prozkoumán v říjnu 1994 a obsahoval 18 kosterních skeletů, z toho dvou žen. Na některých kostech jsou patrné amputace, svědčící o blízkosti vojenského lazaretu . Podle nálezů je zřejmé, že jsou zde pohřbeni převážně Rusové z Bagrationovy armády a Francouzi. Dokládají to četné knoflíky a olověné koule z francouzských ručnic.  Asi nejvýznamnějším nálezem je ruská bronzová skládací ikonka , uložená v koženém pouzdře.