Hubertova jízda a Mladá Svatomartinská vína na zámku ve Slavkově u Brna

V sobotu 15. listopadu 2008 se na zámku ve Slavkově u Brna uskuteční premiérově zajímavé a poutavé akce s celodenním bohatým programem.

Tradice jízdy sv. Huberta sahají hluboko do minulosti. Rozšířily se z Anglie, kde je tradice parkursních honů na lišku hluboce zakořeněna. V našich podmínkách je to především setkání jezdců a milovníků koní, lišku nahrazuje jezdec s liščím ohonem, již nejde o lov, ale o tradici a přátelství.Na slavkovském bojišti pak návrat k této tradici zcela přirozeně nabízí propojení témat jezdectví a napoleonské vojenské historie regionu, vždyť bitvy u Slavkova se zúčastnilo na 50 tisíc jezdeckých, tažných či nákladních koní všech tří armád. Hubertova jízda ve Slavkově a okolí zcela jistě zaujme svou přítomností velkého množství koní a jezdců, z nichž řada oblékne historické uniformy, atraktivním způsobem propojí historická místa a podpoří navázání spolupráce mezi stájemi v regionu bojiště. Z hlediska historie chovu koní, stojí také za zmínku skutečnost, že město Slavkov u Brna byl po několik let domovem úspěšného dostihového koně Železníka, který s žokejem Josefem Váňou v sedle zvítězil na Velké pardubické.Slavnostní začátek Hubertovy jízdy proběhne ve 12.00 hodin v zámeckém parku, kde bude po ukončení akce představen vítěz honu na lišku. Předpokládá se účast 20-25 jezdců. V zámeckém parku bude připraven doprovodný program po celou dobu konání akce, stylové občerstvení pro veřejnost je zajištěno. Atraktivní slavností zakončení pak proběhne v zámeckém parku od 15.30 hod.Podzimní období je spojeno zejména s vinobraním a mladým vínem, proto ve spolupráci s Moravskou bankou vín připravil Zámek Slavkov – Austerlitz první ročník výstavy Mladá Svatomartinská vína na slavkovském zámku. Přijďte ochutnat v sobotu 15. listopadu 2008 od 13.00 hodin na zámek první lahve mladého vína pocházejícího z podzimní sklizně mnoha vinařství. V rámci odpoledního doprovodného programu přijede na bílém koni i sv. Martin!Návštěvníci zámku budou mít také možnost se od 11.00 do 16.00 hodin setkat se zámeckým panstvem při oživených kostýmovaných prohlídkách, které budou tématicky zaměřené právě na loveckou sezónu. Vstupenky na prohlídky zámku je možné předem rezervovat v pokladně zámku na tel. č.: 544 227 548.Věříme, že vás pozvání oslovilo a že podpoříte společně s námi tyto dávné podzimní tradice.

ProgramZÁMEK

13:00-19:00… slavnostní zahájení výstavy „Mladá Svatomartinská vína na slavkovském zámku" pořádané Moravskou bankou vín.

15:00… Vernisáž výstavy Marie Dočekalové (keramické betlémy) a Zuzany Čechové – Kadlecové (podmalba na sklo)

11:00 -16:00… Kostýmované prohlídky zámku

12:00 -17:00… Projížďky na koních pro děti i rodiče v zámeckém parku, stylové občerstvení

Program HUBERTOVA JÍZDA:

11:00… Setkání jezdců v restauraci na jízdárně

11:30… Průvod jezdců městem do zámeckého parku (trasa – ulicí Zámeckou, Brněnskou na Palackého náměstí do zámeckého parku)

12:00… Slavnostní zahájení Hubertovy jízdy v zámeckém parku:

– slavnostní fanfáry, přivítání jezdců– zahájení – seznámení s trasou a programem– představení Horsmastra a lišky– fanfáry– slavnostní defilé jezdců

12:30-14:00… Vyjížďka

14:00-14:30… Zastávka na Urbánku, občerstvení

15:00… Halali – vlastní hon na lišku

15:30… Slavnostní závěr Hubertovy jízdy v zámeckém parku:

– Představení vítěze lotu (honu na lišku)– Požehnání koním a jezdcům;– Příjezd sv. Martina a proslov– Fanfáry– Čestné kolo jezdců s malým skokem

17:00… Ukončení jezdeckého programu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAHubertovy jízdy se mohou zúčastnit pouze jezdci splňující stanovený kodex. Podrobnější informace na e-mailu: i.vystrcil@austerlitz.org