III. díl Napoleonových tažení Jiřího Kovaříka…

…a měl by se na knihkupeckých pultech objevit nejpozději v první polovině června. Tento svazek zahrnuje ruské tažení roku 1812 a větší část saského tažení roku 1813, tj. události počínaje ústupem do Pruska a Saska před bitvy u Lützenu a Budyšína, letní příměří a podzimní operace (Gross-Beeren, Katzbach, Drážďany, Dennewitz, Wartenburg, Chlumec), které předcházely bitvě u Lipska…