Jak Napec Bonapartů zfachčil mlatu u Slavkovýho 18 kilo bůra



Celý story hodilo start vo celé jár dřív, to když malé Napec Bonapartů, tehdá už névětší véška Francie nechal zakrótit krčálem Burbonskýmu princátku. To fest nakrklo ruskýho kingála Sašu prvního. Ten šel do holpecu s kingem Frantó prvním z Rajchu a voba byli nastartovaní na to, že Napecovi rozhodijó těžkým stylem sandál a pak mu hodijó mašlu. Dyž se to Napec domáknul, hodil echo do Rajchu, že estli nestáhnó vocas mezi vanilky tak jim pude nakopat cemry a basta. Franta na tu hlášku hodil festovní kakáč a nechal na truc naklapat arcivévody Ferdy s pětavosmdesáti litrama borců do Bavorska, kde vyrámčili všecky paluše a zhulákali se jak ožungři z těch jejich tupláků. Pak se Franta se Sašem dohókali, kde si dajó scuka, jenže v Rusku tehdá fachčili vo deset dnů nazpátky, protože když staré hňup Julián vezl 1 kalendář do Ruska tak mu to trvalo asi destet dnů a ten pobuch celó tu dobu nevobracel lupeny. No a tak dyž rusáci vtrukli na Moravu, Franta byl skoro vo půl litru kilců vpředu. Dyž to zgóml, hodil curig až ke Slavkovýmu. Tam se konečně scukli s rusákama. Teď jich byla betálná sajtna, a tak házeli ramena a imrvére všude frčely betálný hlody na Napeca. Ten ale měl už v dózně progómaný nový góle a křivý tunely se kteréma zamete celé špílplac.

Morgen 2. prosinca byla kaltna a mlha taková, že bylo vidět jenom nudlu u fíky. Rusáci ze startu vyrámčili Telnicu a Sokolnice, ale Napec zůstával v pohodě, páč všecko valilo podle jeho tunelů. Nechal vydat trojitó dávku Ferari všem borcům a ti pak vtrukli skovaní v čódu na Pracké brd. Přeflákli všem levém mlatařům z rajchu brka, no a ti pak valili v kotrmelcích z brdu aus. Po poledni byla už mlata načisto Napecova, Frantovi a Sašovi vosolil všechny borce a ti kteří nezařvali na fleku tak se naglgali v Žatčanským rybále, páč jim Napec nechal šiškomrdama rozmlátit led. Všichni borci pak zagrebnovali z té kaltnové vasry.

Krpaté Napec Bonapartůj pak celéch deset jařin házel machra a byl největším mlatařem. Tak to bylo tehdá během mlaty u Slavkovýho.