Kaple na návrší Santon

Na vrcholu kopce byla asi v r. 1700 vystavěna kaplička Panny Marie, „dílem zděná, dílem dřevěná". V roce 1786 byla při reformách císaře Josefa II. zrušena. Její jmění ve výši 2437 a 1/2 zlatých bylo převedeno na kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné. Brzy byla zase obnovena. V prosinci 1805 ji francouzští vojáci ze 17. lehkého pluku, kteří opevňovali kopec 18 děly, zničili. Obraně kopce velel generál Claparede.Několik let po bitvě byla postavena znovu, její stav však neodpovídal představám pobožných tvaroženských občanů a tak byla do odpovídajícího stavu upravena až v r. 1832.Další velkou opravu prodělala kaplička v r. 1928. Práce prováděl tesařský mistr Dvořák z Jiříkovic. Byla zhotovena nová vazba, vížka i eternitová krytina. Do báně pod křížem vložil starosta Jindřich Galle časový záznam.Historické dělostřelecké pozice z roku 1805 jsou na Santonu patrné dodnes. Z historických pramenů víme, že vrch Santon byl důležitým opěrným bodem na levém křídle francouzské linie. Umožnil ovládat okolí od tvaroženských vinohradů na severní straně, přes směr na Sivice a Starou poštu, až po část silnice Brno-Olomouc na straně jižní. Obec zažila několikanásobný ruský útok i ukrutnou francouzskou obranu. Byl zde raněn jediný francouzský generál Valhubert, který později na následky zranění zemřel. Na dohled od Santonu má u silnice do Tvarožné pomník.