Kobylnice

Obecní úřad
Adresa: Na Budínku 240, Kobylnice
Telefon: +420 544 228 383
Fax: +420 544 228 383
Email: obec@kobylnice.cz
http://www.kobylnice.cz

Kobylnice
Pošta: 664 51 Šlapanice u Brna
Počet obyvatel: 827
První písemná zmínka: 1306
Nadm. výška: 214 m

V roce 1805 měly Kobylnice jen několik stavení a jak ve vsi, tak v jejím nejbližším okolí docházelo k neustálým přesunům vojsk. Když se bitva chýlila ke konci a zbytky ruské kolony vedené generálem Przybyszewským se snažily uniknout z bojiště směrem k Brnu, byly to právě Kobylnice, kde jim francouzští vojáci nečekaně zatarasili cestu. Oproti dnešku totiž v krajině slavkovské bitvy existovala řada mělkých rybníků s plochými a bahnitými, hustě zarostlými břehy, ze kterých do dnešní doby nepřečkal téměř žádný. Na březích Kobylnického rybníka, který ležel na Zlatém potoce směrem na Sokolnice, tehdy uvízlo množství vojáků i s koňmi. Své zbraně zde prý kromě několika generálů složilo přes 5 000 mužů ze spojeneckých armád. V Kobylnicích se nedochovala žádná památka, která by připomínala události krvavé bitvy. Zato každý rok začátkem srpna se zde konají tradiční a hojně navštěvované krojované hody.