Konec mimosoudních jednání ve věci slavkovské expozice

Na doplnění informací z tohoto článku ve Vyškovském deníku uvádíme ve stručnosti, že soudní spor mezi námi a městem mohl dávno skončit. Město vyjádřilo opakovaně ochotu se za své jednání požadovaným způsobem omluvit. My jsme opakovaně vyjádřili ochotu se vzdát zadostiučinění. Tento náš návrh za solidní označil i soudce, který současně poradil městu, aby si v konírnách postavilo novou expozici, která žádným způsobem nebude souviset s naším autorským dílem.

Místo toho jsme si měsíce zcela zbytečně dopisovali se žalovanou stranou o její představě „komplexního řešení“, jež mělo spočívat v tom, ve zkratce, že my jim povíme, co a jak mají v expozici opravit, a město si z toho vybere, co uzná za vhodné. Současně expozici znovu otevřeli a mají ji otevřenou dodnes. Dle názoru města jde o zcela jinou expozici. Což mu nebrání v tom, aby od nás žádalo seznam výhrad k této zcela jiné expozici a projevilo ochotu expozici „jiných autorů“ podle našich připomínek upravit, a dokonce s námi uzavřít licenční smlouvu k expozici, která „již neexistuje“. Tato naprosto nepochopitelná situace nás přivedla k rozhodnutí dále v „jednání“ nepokračovat a žádat soud o rozhodnutí věci, která mohla být dávno vyřešena bez toho, aby město investovalo do svého právního zastoupení.

Nový přístup města, které problém svádí na jakousi mezeru v zákoně, jak o tom hovoří starosta Boudný ve zmíněném článku, nás poněkud zaskočil. Starosta města se neorientuje v problému do té míry, že je schopný se vyjádřit ve smyslu, že společnost, které jsme udělili jako autoři sublicenci, postoupila licenci na naše dílo nám. Nevíme, kde pan starosta spatřuje mezeru v zákoně, ale nerespektování autorského práva ze strany města je jednoznačné a srozumitelné každému, kdo si přečte usnesení Vrchního soudu v Olomouci.

„Expozice, ať už jakákoli, nakonec v konírnách bude,“ říká starosta Boudný. A bez ohledu na výsledek sporu o autorská práva bude velice zajímavé sledovat, jakým způsobem jednou schválený a zaplacený projekt financovaný z prostředků ROP Jihovýchod bude kdo měnit, aby nediskriminoval účastníky výběrového řízení z roku 2012 a aby dostál předepsaným podmínkám. Přitom stačilo od začátku respektovat autory libreta, poskytovat jim včas opakovaně požadované podklady, na jejichž základě zhotovitel pracoval, umožnit jim tak výkon autorského dozoru, a seriozním a korektním přístupem zajistit, aby ve městě Austerlitz byla vojensko-historická expozice na úrovni odpovídající významu připomínaných událostí, a předpokládaná projektem.