Kterak dobrým vojákem býti

Kronika francouzského 57. pěšího pluku je uvedena dvěma epigramy, rýmovanými návody, jak být dobrým vojákem francouzské pěchoty. Kronika sama byla vydána v roce 1889, v řadě s kronikami ostatních pluků francouzské armády, jež se tak snažila připomenout si po tragické prusko-francouzské válce zářivější momenty své vojenské historie.

Tyto dva epigramy byly napsány dlouho po napoleonských válkách. Odmyslíme-li si ale podle vzdálenosti zaměřovaného cíle nastavitelné hledí pušky a přimhouříme-li (zavřeme-li) oči nad schopností napoleonského pěšáka srazit k zemi kohokoli na 1000 kroků, jsou zásady zde prostému nevzdělanému člověku srozumitelně předepsané nadčasové a platné i pro období, jemuž se věnujeme my.

Laskavý čtenář jistě přimhouří oko i nad ne zcela se rýmujícím překladem (zachována zůstala i francouzská úprava textu). A pokud snad někdo bude mít chuť texty přebásnit a neposune přitom jejich význam, rádi takový pokus zveřejníme.

Obecné předpisy pro vojáky

Francii milovati budeš
Sloužiti jí oddanně,
Pro vlast strpíš vše
A zemřeš se slávou ;
Její prapor ctíti budeš
A brániti jej rozhodně.
Nadřízené uposlechneš
Následovati věrně je budeš.
Kamarádům pomůžeš
Ze všech sil a loajálně.
Statečnost prokážeš
A upřímnost rovněž tak ;
Urážce vždy postavíš se
Bez váhání, vždycky směle ;
Slabé chrániti budeš
Proti silným spravedlivě.
Zbabělostí pohrdneš
A rovněž tak opilstvím.
Krádeži a plenění zabráníš
A stejně tak špionáži
Občanů všech vážiti si budeš
Kteří žijí poctivě ;
Veřejný řád hájiti budeš
Za každou cenu statečně ;
Jeho zástupce podporovati budeš
V jejich funkcích a neustále
Všechny zbraně udržovati budeš
A svou výstroj dokonale ;
Manévry prováděti budeš
S chutí a zvesela,
A práci svou odvedeš
Bez váhání, hezky svižně,
Unifomě péči věnuješ,
A nositi budeš ji s hrdostí ;
Příklad dobrý vždy dávati budeš
A to všude a neustále.
V míru všem povinnostem
Horlivě budeš se věnovati.
Abyses tak s určitostí
Dobrým vojákem mohl státi.

Povinnosti pěšáka v tažení

V tažení pochodovati budeš
A čile bdíti ;
Na hlídce pozorný budeš
A přesně hlásiti ;
Otevřené míti budeš
na průzkumu oči, uši ;
Při oddechu spáti nebudeš
Leda strážen s jistotou bys byl ;
Nepohodlí snášet budeš
Aniž bysis stěžoval, vesel budeš.
Náboje si připravíš
I zásoby s pozorností ;
Výstroj a vak neopustíš
Než z přímého rozkazu.
Síly, zdraví šetřit budeš
Užiješ jich v pravou dobu.
V bitvě plniti budeš
Svou povinnost hezky v klidu,
A nebezepečí se postavíš
S hlavou vzpříma, udatně.
Palbu nikdy nezahájíš
Než na rozkaz a hezky zvolna,
Hledí si vždy s přesností
Na vzdálenost nastavíš,
Cíl určený zaměříš
Beze spěchu, s pečlivostí.
Pěchotu vždy porazíš
Správné postavení zaujmeš-li,
Avšak zcela zničíš ji
Chytře když ji obchvátíš ;
Jezdectvo zastavíš
Palbou salvou na povel ;
Dělostřelce snadno srazíš
Na vzdálenost tisíc kroků,
A kanónů zmocníš se,
Poběžíš-li rychle na ně.
Překážky překonáš
Se zdatností, pěkně svižně ;
Do útoku vrhneš se
Vždy rozhodně a silně ;
Tvůj bajonet poslouží ti
V tuto chvíli účinně ;
Do pochvy zpět nevložíš jej
Dokud zcela nezvítězíš ;
Protivníka pronásledovati budeš
Jen v útvaru a opatrně ;
Své zbraně nesložíš
Než nejhůře zasažen.
Zraněným nepomůžeš
Dokud se boj neskončí.
Díky tomu s jistotou
Medaili, kříž dostaneš.