Kulm 2013 – scénář rekonstrukce bitvy

KULM 2013

Scénář bitevní ukázky

Francouzská armáda disponuje 192 puškami pěchoty, třemi kanóny a jezdectvem v síle šestnácti koní; ruská armáda má 149 pušek, dva kanóny, rakouská 129 pušek a čtyři kanóny a koaliční jezdectvo disponuje patnácti jezdci.

Na francouzské straně budou zformovány: 2 bataliony pěchoty v přibližné síle 90 pušek každý, jedna půldivize dělostřelectva a peloton jezdectva; ruská armáda postaví 2 bataliony pěchoty v přibližné síle 70 pušek každý a sekci dělostřelectva, rakouská armáda postaví 2 bataliony pěchoty v síle 60 pušek každý a dvě sekce dělostřelectva.

Čas 0

  • pozice zaujme na bojišti jako první ruská armáda, která zformuje linii v západní části bitevního pole, rozvine lehkou pěchotu a vyšle jezdectvo na průzkum
  • francouzská armáda se shromáždí k nástupu na bitevní pole podél tribuny a vip stanu
  • rakouská armáda pochoduje od Chabařovic (vstříc jí vyrazí rakouská část koaličního jezdectva)

Čas 0 – 15

  • francouzská armáda vstupuje na bojiště, rozvinuje se proti Rusům a zahajuje útok podporovaný dělostřelbou a útoky jezdectva po křídlech; Ruská armáda je pomalu zatlačována západním směrem

Čas 15 – 30

  • do bitvy od jihu nastoupí jeden batalion rakouské pěchoty, jedna sekce rakouského dělostřelectva a rakouské jezdectvo; pod jejich tlakem ustoupí francouzské levé křídlo, čímž se fronta otočí o přibližně 45°

Čas 30 – 45

  • do bitvy od východu, původním fr. nástupním prostorem, pronikne druhý rakouský batalion s druhou sekcí dělostřelectva v roli pruského Kleistova sboru; Francouzi nadále bojují na dvou frontách v obklíčení, nicméně v této fázi jsou ještě agresivní a snaží se prorazit skrz „pruskou“ linii, což se jim ovšem nedaří

Čas 45 – 60

  • Francouzi jsou v sevření z východu, západu a jihu, jediná možnost ústupu je severním směrem, čehož některé rozbité jednotky využijí; zbytek Francouzů podle situace klade odpor, který postupně utichá, většina Francouzů bude zajata.

Čas 60 – 75

  • jednotky se zformují ke slavnostnímu defilé a podél diváků a tribuny dle předchozí domluvy opustí bojiště buď směrem k hromadnému hrobu, nebo Chlumci.