Kulm 2013

Ústecký kraj

Projekt Austerlitz

Central European Napoleonic Society

KULM 2013

 30. srpna – 1. září 2013

200. výročí bitvy u Chlumce (29. a 30. srpna 1813)

Vedle Slavkova a Znojma je třetím místem významné události napoleonských válek na našem území Chlumec u Ústí nad Labem, resp. jeho široké okolí. V roce 2013 proběhnou 200. výročí událostí válečného roku 1813. Bitva u Chlumce, německy Kulm, je jednou z nejvýznamnějších bitev tažení. Protinapoleonská koalice Rakouska, Pruska a Ruska zde díky vítězství převzala strategickou iniciativu a zastavila se až na jaře následujícího roku v Paříži.

Akci pořádá Ústecký kraj, který vojensko-historický program svěřil společnosti AusterlitzPro, s.r.o., tradičnímu pořadateli vzpomínkových akcí u Slavkova. Vojensko-historická část programu tak bude díky podpoře Ústeckého kraje připravena dle standardů akcí Projektu Austerlitz a Středoevropské napoleonské společnosti.

Historické souvislosti

Po ústupu z Ruska postavil Napoleon novou armádu a utkal se s postupujícími Rusy a Prusy, svými bývalými spojenci z donucení, kteří se po ruské katastrofě, resp. ještě v jejím průběhu, přidali na stranu cara Alexandra. Napoleon zvítězil v květnu 1813 ve velkých bitvách u Lützenu a Budyšína a 4. června bylo uzavřeno příměří. Mírový kongres se konal v Praze od počátku června do poloviny srpna. Rakousko, politicky vedené pružným kancléřem Metternichem, se snažilo hrát roli prostředníka mezi Francií na jedné a Pruskem a Ruskem na druhé straně, přičemž mělo samozřejmě na mysli své vlastní mocenské zájmy. Bezvýsledné jednání skončilo vstupem Rakouska do války na straně protinapoleonské koalice, což zásadně vychýlilo poměr sil ve prospěch koalice. Napoleon ještě dokázal zvítězit u Drážďan (26. a 27. srpna).

Následně se u severočeského Chlumce střetla část Napoleonovy armády pod velením generála Vandamma, jenž do severních Čech pronásledoval koaliční síly ustupující od Drážďan. U Chlumce a Přestanova však Vandamme narazil na silné ruské uskupení a po dvoudenní bitvě a příchodu pruských jednotek generála Kleista se dostal do bezvýchodné situace a byl nucen kapitulovat. Bitva byla součástí podzimního tažení roku 1813, jež v říjnu vyvrcholilo bitvou národů u Lipska.

Bitvy se zúčastnilo na francouzské straně 32 tisíc mužů, na straně koalice na 16 tisíc v prvním dni a na 60 tisíc ve druhém; Francouzi ztratili na 5 tisíc padlých a raněných a 13 tisíc zajatých, celkové ztráty koaliční se blížily 11 tisícům. Zajat byl také velitel francouzského sboru, generál Vandamme, mj. účastník bitvy u Slavkova.

Koncepce akce

Vzpomínkové akce Kulm se zúčastní cca 800 členů Středoevropské napoleonské společnosti a jejích hostů v dobových uniformách (350 na francouzské straně, 450 na straně protifrancouzské koalice, a to přibližně 250 vojáků v uniformě rakouské, 150 v uniformě ruské a 50 v pruské); a také cca 40 koní a 15 děl. Cílem akce je připomenout významnou historickou událost, přiblížit obyvatelům a návštěvníkům regionu atmosféru a průběh válečných operací roku 1813, a mj. být, tak jako bitva před 200 lety, úvodem k „bitvě národů“, největší vzpomínkové akci roku, Lipsku (proběhne v polovině října).

V pátek odpoledne bude u Chlumce postaven stanový tábor účastníků (přibližně 300 stanů). V sobotu proběhnou dopolende za vrchem Horkou (v místě, kde tradičně probíhají u Chlumce bitevní ukázky) manévry jednotek, jejichž cílem bude příprava na hlavní bod programu – bitevní ukázku na poli nad Přestanovem. K té se účastníci přesunou ze tří směrů: Francouzi a jim v zádech Prusové budou pochodovat přes Chlumec a Strádov, Rakušané přijdou od Chabařovic a Rusové od Krupky. Scénář bitevní ukázky bude inspirován průběhem historické bitvy z roku 1813 a předvede nasazení pěchoty, dělostřelectva a jezdectva napoleonských válek – s výjimkou 200. výročí bitvy u Lipska a zimního 208. výročí bitvy u Slavkova půjde o letošní největší napoleonskou bitevní ukázku v Evropě. V neděli budou účastníci odjíždět a mohou využít volného programu k návštěvě historického bojiště a muzeí v Ústí nad Labem či Teplicích.

S projektem budou spojeny doprovodné akce; pro významné hosty bude připraven zvláštní program, tribuna a veškeré zázemí odpovídající významu události.

Program akce

Pátek 30. srpna 2013

od 14:00                  registrace, stavba vojenského tábora

Sobota 31. srpna 2013

07:00                        budíček

09:00                        nástup

09:15 – 11:30           výcvik a manévry jednotek, příprava na bitvu

11:30 – 13:30           táborový život

13:30 – 16:00           pochody na bojiště, formování před bitvou

16:00 – 17:00           bitevní ukázka

17:00 – 17:15           závěrečné defilé

17:15 – …                pietní akt u hromadného hrobu (účast dobrovolná), návrat do tábora

Neděle 1. září 2013

volný program, likvidace tábora (odjezd jednotek do 14:00)