Kuželov 2007 – poděkování účastníkům

Organizátoři chtějí poděkovat všem účastníkům akce za vzorný a ukázněný přístup, Technickému Muzeu v Brně za zapůjčení areálu, a zvláště pak paní Dagmar Prachařové a panu Ing. Miroslavu Břínkovi za vstřícný a chápavý přístup. Dále patří poděkování obci Kuželov, členům obecního zastupitelstva. Zvláštní poděkování patří panu Matěji Kostolanskému, bez jehož obrovského nadšení a entuziazmu by akce nemohla vůbec proběhnout.