Letní Napoleonské dny – opět nedorozumění?Napoleonské dny pořádané na slavkovském bojišti v srpnu k připomenutí narození císaře Napoleona jsou zajímavou a dnes již tradiční akcí, která volně navazuje na prvorepublikové akce podobného charakteru. Byly pořádány s úspěchem v rámci Projektu Austerlitz 2005 a probíhaly až do roku 2004 ve Slavkově u Brna, místě po všech stránkách vhodném, byť ne samozřejmě jediném, k pořádání podobných akcí.

Vloni město Slavkov u Brna pověřilo z čista jasna organizací akce Historické muzeum a jeho ředitelku paní Omarovou. Ta si vybrala k uspořádání akce komerční agenturu. Ta měla nahradit tradičního partnera pro otázky spojené s tzv. re-enactmentem, účastí nadšenců v historických uniformách, Středoevropskou napoleonskou společnost, CENS. Bez jakékoli konzultace s ní si Historické muzeum stanovilo program pro CENS jako celek nepřijatelný a zmíněná agentura obeslala jednotky v CENS sdružené s nabídkou účasti na tomto programu za honorář. Napoleonské dny konané v rámci Projektu Austerlitz 2005 a spoluorganizované CENS se přesunuly do Tvarožné, kde proběhla úspěšná, zajímavá a hojně navštívená akce. Slavkov si uspořádal své vlastní Napoleonské dny, poněkud pouťového charakteru…

Na schůzce obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. po akci Austerlitz 2005 starosta Slavkova vyjádřil přání opět navázat spolupráci s bývalými partnery a Napoleonské dny připravit koordinovaně a ku prospěchu všech zúčatněných.

Žádná nabídka spolupráce do dnešního dne nepřišla. Zaráží nás však následující skutečnost. V dnešním vydání deníku Rovnost se lze dočíst, že slavkovští zastupitelé rozhodli o vypsání veřejné soutěže na pořádání Napoleonských slavností, do níž se může přihlásit jakýkoliv zájemce.

Veřejná soutěž tedy ještě nebyla vypsána. Jak si ale potom vyložit text pozvánky na Napoleonské dny, kterou spolkům napoleonské vojenské historie rozeslala již 17. února agentura Historia (vybraná pro organizaci akce vloni) a v níž se tvrdí, že „byla naše agentura opět vybrána pro organizaci a zajištění Napoleonských dnů na zámku ve Slavkově u Brna, které se budou konat ve dnech 12.-13.srpna 2006.“ Následuje program akce, který jakoby z oka vypadl programu této akce z loňského roku, je opět přislíben honorář a přiložena je samozřejmě přihláška na akci.

Kým, jak, kdy a podle jakých kritérií byla agentura Historia vybrána, jestliže zastupitelstvo města několik týdnů po tomto „výběru“ rozhodne o uspořádání výběrového řízení?

Tento způsob „spolupráce“ nám opravdu nevyhovuje. Povede k tomu, že proběhou opět dvě vzájemně nekoordinované akce. Ignorování a obcházení CENS, jež je platformou pro přípravu společných a koordinovaných akcí napoleonského re-enactmentu u nás, a k níž se hlásí drtivá většina českých spolků napoleonské vojenské historie, jen zbytečně vnáší do příprav akcí zmatek. Namísto normální a otevřené komunikace zde kýmsi vybraná komerční agentura slibuje jednotlivým členům CENS honorář za účast na jednorázové pouťové akci. A nám nezbývá než nad tím kroutit hlavou.

Osloveným jednotkám samozřejmě přihlášení se na slavkovskou akci za v pozvánce uvedených podmínek nemůžeme doporučit; zmíněná agentura bude muset být buď znovu vybrána, nebo se osloveným omluvit za prapodivnou formulaci ve své pozvánce.
Za C.E.N.S. Ivan Vystrčil, Ondřej Tupý, Jakub Samek