Manévry v Bystřici pod HostýnemPrvní bystřické manévry zde proběhly ke všeobecné spokojenosti již v loňském roce – a všechny zúčastněné jednotky se i díky této akci zařadily během 200. výročí bitvy u Slavkova mezi nejlepší v Evropě. Zájem o výcvik, který je zároveň atraktivní podívanou pro návštěvníky, trvá a jeho potřeba s úspěšným završením projektu Austerlitz 2005 nekončí. Spolky vojenské historie čekají další velké vzpomínkové akce, období 200. výročí velkých bitev napoleonské historie Slavkovem začalo.

Jako první v Evropě se jednotky C.E.N.S. systematicky a dlouhodobě věnují výcviku a manévrům ve velkých celcích, samozřejme na základě dobových předpisů a postupů. Bystřice pod Hostýnem nabízí pro pořádání akce tohoto druhu malebnou kulisu i dokonalé zázemí.

Bystřické manévry byly první letošní akcí C.E.N.S. Zúčastnilo se jich v sobotu na 200 vojáků v dobových uniformách, vyzbrojených asi 150 puškami a dvěma kanóny, a sedlající desítku koní. Na ranním nástupu na náměstí přivítal jednotky obou armád starosta města, pan Zdeněk Pánek. Po dopoledním výcviku, který byl zaměřen na osvěžení zásad základních pohybů a manévrů byla v jednu hodinu odpoledne na cvičišti zahájena bitevní ukázka, jíž přihlíželo množství diváků. Bitevní plán byl opřen o fiktivní scénář, francouzský předvoj narazil na rusko-rakouské ležení, napadl je, nicméně v průběhu boje přišla zpráva o uzavření příměří a palba na obou stranách ustala…

Odpoledne pokračoval výcvik obou armád věnovaný manévrům ve větších taktických celcích, podobných, jaké byly k vidění na akci Austerlitz 2005. Na velkých akcích tohoto typu, včetně připravované akce Pultusk 2006, budou bitevní ukázky postaveny právě na těchto zmenšených „batalionech“.

Po náročném dni následoval zasloužený odpočinek v pohostinném městě. V neděli ráno velitelé zjistili, že nejméně třetina vojáků „dezertovala“ a vrátila se ke svým rodinám. V závislosti na tom a na únavě ze sobotního mechanického drilu nechal vrchní velitel v zájmu zachování elementání disciplíny svých dobrovolníků změnit plán – francouzská armáda vyrazila z cvičiště na pochod směrem k vrchu Hostýnu. Spojenci vyrazili neprodleně v jejích patách a krajem se rozléhala střelba, kozáci se zjevovali, útočili a zase mizeli z očí vojáků francouzského zadního voje.

Po návratu do Bystřice se jednotky zastavily na Laudonově hřbitově, kde navštívily hroby vojáků zemřelých v roce 1806 v místním špitále na následky zranění od Slavkova a s nimi spojenými nemocemi. Na náměstí nastoupily prořídlé a vyčerpané jednotky o půl hodiny dříve než bylo ohlášeno v programu. Před zraky početného publika z řad civilního obyvatelstva důstojníci k vojákům pronesli pár slov díků a uznání, byla provedena „poprava“ dezertéra, který se chtěl vyhnout sobotnímu dopolednímu výcviku, a rozdělovaly se odměny za příkladnou službu v průběhu slavkovského tažení roku 2005. Zvláštní poděkování mířilo k fyzilírům 8. regimentu řadové pěchoty francouzské armády, Františku Sklenářovi a Josefu Hynkovi, díky nimž se akce v Bystřici konají.

C.E.N.S. děkuje Zahradnictví Zábojník za umožnění vést výcvik na jeho pozemku, starostovi města, panu Zdeňku Pánkovi, vedoucí odboru kultury MÚ Bystřice pod Hostýnem, paní Barboře Janečkové, městské policii Bystřice pod Hostýnem, správci společenského domu Sušil, panu Karlu Piknovi, jeho zaměstnancům a paním kuchařkám ze SPŠ, jejichž umění zachránilo město před strašným osudem vyplenění sýpek, drůbežích chovů a chlévů… Děkujeme také společnosti Davay Communications, jež pro vojáky zajistila stravování v SPŠ a střelný prach.