Manévry ve Valticích

V pátek 11. dubna za nečekaně pěkného

počasí byly v zámeckém parku postaveny dva stanové tábory, francouzský a

rakousko-ruský. Akce, jejímž hlavním cílem byla příprava jednotek na

nadcházející sezónu, se zúčastnilo na 200 členů spolků vojenské

historie, jež se věnují období revolučních a napoleonských válek let

1792 – 1815. Přijeli kromě celé České republiky také ze Slovenska,

Rakouska a Maďarska.

Program zahrnoval tři výcvikové bloky, sobotní dopoledne bylo věnováno

především základním výcviku vojáků v zacházení se zbraní a pohybům

menších formací, sobotní odpoledne pak manévrům základních taktických

jednotek pěchoty, tj. batalionům. V neděli dopoledne se pak jednotky

vrátily k vybraným manévrům obou škol, přítomným početným návštěvníkům

předvedly krátký střet, do něhož se zapojilo také šest kyrysníků

rakouského 2. pluku, a akci ukončila přehlídka na zámeckém nádvoří.

Přes drobnou nepříjemnost v podobě poledního deště, který zkomplikoval

bourání stanů a balení, byly čtvrté valtické manévry opět velmi

vydařenou a užitečnou akcí. Díky trpělivosti a snaze vojáků na akcích

tohoto druhu pak mohou návštěvníci velkých vzpomínkových akcí sledovat

soudržné velké formace, které předvádějí, v dnešních omezených

podmínkách, střety pěchoty, jezdectva a dělostřelectva probíhající podle

zásad vojenského umění z přelomu 18. a 19. století.

Pořadatelé děkují účastníkům valtických manévrů, zámku Valtice a panu

kastelánovi Michalu Tlustákovi za nevšední vstřícnost a možnost akci na

tomto místě pořádat, agentuře CzechTourism za podporu a všem, kdo se na

přípravě akce podíleli.