Mezioborová konference, věnovaná otázkám práva za Francouzské revoluce a prvního Císařství proběhla v OlomouciVe středu 28. května 2003 proběhla na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci . Přítomné badatele pozdravil jménem Francouzského velvyslanectví a povzbudil k další plodné práci pplk. Jean-Marie Moselle. Jakkoli to v našich zemích zdaleka není zvykem, pořadatelé – Právnická fakulta UP Olomouc a Projekt Austerlitz 2005 – dokázali vydat zajímavý sborník „Vybrané právní aspekty Francouzské revoluce a Císařství“ již ke dni jejího konání. Z jeho obsahu upozorňujeme na studie: Jiří F. Bílý, Právní úprava šlechtictví za I. Císařství, s. 5-11; František J. Holeček, O.M., Pozadí a problémy geneze deklarace práv člověka a občana, s. 12-61; týž, Moc práva. Pře chouanského generála, barona de Cormatin, s Francouzskou republikou, s. 62-154; Jaroslav Miller, Několik úvah o vztahu Edmunda Burka k francouzské revoluci, s. 155-180; Alena Mužíková, Pozitivistické myšlení v období Francouzské revoluce a prvního Císařství, s. 181; Ivo Večeřa, Kupní smlouva v rámci Napoleonské obchodní kodifikace, s. 184-192; Eduard Vlček, Několik poznámek k Deklaraci práv člověka a občana ve světle teorie přirozených lidských práv, s. 192-197.