Mikulov-Drasenhofen 2008Město Mikulov se zapsalo do dějin obou tažení císaře Napoleona proti Rakousku – v roce 1805 i v roce 1809 jím prošly části armád obou stran. Čtyři dny po bitvě u Slavkova, 6. prosince 1805, zde bylo zahájeno jednání o míru, který byl později uzavřen v Bratislavě. V roce 1809 došel před bitvou u Znojma do Mikulova maršál Davout, nedaleko Mikulova, u Drnholce, svedla rakouská divize podmaršála Radeckého boj s předvojem sboru maršála Marmonta. A 15. září 1809 na zámku Dietrichsteinů přespal cestou do Brna a na slavkovské bojiště sám Napoleon.

21. května 1809 se strhla poblíž Vídně bitva, jež vstoupila do dějin jako první Napoleonova porážka – Rakušané jí říkali Aspern, Francouzi Essling podle dvou obcí na bojišti, kde se v červenci utkají arcivévoda Karel a císař Francouzů znovu – tentokrát pro Napoleona vítězně a pod názvem Wagram. Právě 199. výročí bitvy u Aspern-Esslingu bude hlavním tématem vzpomínkové akce Mikulov 2008, jež proběhne částečně v Rakousku ve spolupráci s obcí Drasenhofen.

Krásné historické město Mikulov a jeho okolí nabízejí pro vzpomínkové akce s účastí spolků vojenské historie dokonalé podmínky. Úkolem akce Mikulov 2008 je především příprava na 200. výročí války roku 1809, bitev u Aspern, Wagramu a Znojma, v čemž navazuje na předchozí ročníky (2005, 2006 a 2007). Mikulov 2008 bude současně hlavní výcvikovou akcí členských jednotek Středoevropské napoleonské společnosti na jaře 2008.

V Mikulově se v roce 1809 nebojovalo. Město i jeho okolí však přítomnosti armád nebylo ušetřeno. Akce by měla návštěvníkům nabídnout pohled na běžný život vojáka počátku 19. století, v zámeckém parku vyroste vojenský tábor, na dvě stovky vojáků včetně několika jezdců v replikách historických uniforem se budou věnovat výcviku, ulicemi budou defilovat vojenské jednotky. Součástí příprav na rok 2009 přitom samozřejmě bude také nácvik bojových ukázek, který bude představovat nejatraktivnější část programu.

Po bitevní ukázce proběhne na náměstí v Mikulově představení bubeníků zúčastněných armád, předvedou předpisové i nepředpisové signály a pochody, jež budou doprovozeny komentářem, který přiblíží účel těchto signálů, kdy a proč byly hrány.

Součástí akce bude vojensko-historický program v Rakousku připravený ve spolupráci s obcí Drasenhofen. Pro re-enactment hranice neexistují již dávno, hranice mezi státy moderní Evropy postupně mizejí také a v roce 2008 již je Česká republika součástí Schengenského systému. Smyslem akce je nejen zapojení širšího regionu do vzpomínkových akcí, zatraktivnění programu pro účastníky, ale také poukaz na tuto skutečnost. Na severním okraji Drasenhofenu je ulička Kellergasse – Kaiserstraβe, domy z poč. 18. století, vinné sklepy a hostince, místo, na němž se zastavily historické osobnosti od Jana Sobieského přes Marii Terezii a W. A. Mozarta po císaře Napoleona a cara Alexandra. Vojáci v dobových uniformách slavící uzavřeného příměří toto půvabné historické místo oživí a nabídnou obyvatelům obce i jejím návštěvníkům nevšední podívanou.Program akce
Sobota 17. května 2008

08:30… nástup jednotek v parku
08:45 – 09:15… pochod na cvičiště
09:30 – 14:30… jarní manévry C.E.N.S.
14:30 – 15:00… přesun do centra města, příprava na bitvu o město
15:00 – 15:30… střetnutí francouzského předvoje s rakouským zadním vojem na náměstí
15:30 – 15:45… slavnostní defilé
15:45 – 16:00… představení bubeníků s komentářem pro účastníky i veřejnost

18:15… nástup a přehlídka v Drasenhofenu před kostelem
18:20 – 18:40… defilé Drasenhofenem
18:40 – 21:00… oživení Kellergasse – Kaiserstraβe, oslava uzavřeného příměří

Neděle 18. května 2008

08:30… nástup jednotek v parku
09:00 – 11:30… výcvik a manévry

Bitva u Znojma 10. a 11. července 1809
Dietrichsteinové a Mikulov v období napoleonských válek