Mikulov-Drasenhofen 2009 skončil

V pátek postavili účastníci v uniformách francouzské, rakouské a varšavské armády své dobové stany v parku zámku Dietrichsteinů a připravili se na následující náročný program. Pátek byl také výročním dnem velké bitvy u Aspern (jak ji nazvali vítězní Rakušané) či Esslingu (jak ji nazval, a coby své vítězství na prapory své armády nechal vyšít, Napoleon). Francouzská pěchota (8., 18. a 30. pluk řadové pěchoty, batalion gardových námořníků, 1. tirajérský-granátnický pluk), dělostřelectvo (5. a 6. pluk pěšího dělostřelectva), rakouská pěchota (granátníci 1. pluku Kaiser a fyzilíři 20. pluku Kaunitz-Rietberg), i pěchota armády Varšavského vévodství (2., 4. a 7. pluk) v sobotu ráno přejely z Mikulova do rakouské obce Gross-Enzersdorf na Moravském poli, kde probíhala vzpomínková akce právě u příležitosti 200. výročí aspernské bitvy. Rekonstrukce bitvy trvající přibližně hodinu se zúčastnilo na 400 vojáků z řady zemí Evropy. Francouzská armáda ustoupila a zanechala bojiště v rukách rakouských jednotek arcivévody Karla, prvního Napoleonova přemožitele.

Ve večerních hodinách dorazily jednotky do rakouské obce Drasenhofen, kde je na návsi před kostelem přivítal starosta obce, pan Josef Studeny. Po provolání slávy panovníkům Francie a Rakouska jednotky odpochodovaly do Kaiserstrasse, historické uličky tvořené vinnými sklípky, kterou v minulosti navštívily osobnosti jako císařovna Marie-Terezie, císař Napoleon nebo car Alexandr. Podobně jako při postupu sil generála Grouchyho směrem na Mikulov, 9. července 1809, i v sobotu večer se francouzskému postupu postavil do cesty rakouský zadní voj a v Kaiserstrasse došlo ke krátkému, ale intenzivnímu boji… beze ztrát a zakončenému příměřím, jež obě strany oslavily u vína a chutné večeře.

Hlavní mikulovský program byl zahájen v neděli ráno nástupem jednotek v zámeckém parku a výcvikem na náměstí. Francouzské, rakouské i polské jednotky nacvičovaly manévry podle dobových řádů svých armád a připravovaly se na bitevní ukázku, jež byla zahájena v poledne. Její scénář byl volně inspirován průběhem boje z 9. července 1809, o němž podal hlášení generál Grouchy. Výrazně silnější Francouzi a jejich polští spojenci vytlačili rakouskou pěchotu i dělostřelectvo z náměstí a město skončilo v jejich rukách. Jednotky následně odpochodovaly do Dietrichsteinské hrobky, kde položily věnec k pomníku Františka Josefa knížete Dietrichsteina, jenž byl aktivním účastníkem válek proti revoluční Francii.

V odpoledních hodinách část vojáků (voltižéři 18. a 30. pluku, fyzilíři 8. pluku) držela čestnou stráž při zahájení Mezinárodní výroční konference IFHP o cestovním ruchu na mikulovském zámku.

Pořadatelé na tomto místě děkují všem, kdo přípravu a průběh úspěšné akce podpořili.