Mikulov-Drasenhofen 2009

Od roku 2005, kdy byla uspořádána poprvé, je tato akce každoročně připomínkou událostí, jež proběhly v souvislosti se závěrem dunajského tažení roku 1809 právě v okolí Mikulova, a obecněji napoleonské historii města, jímž armády prošly v roce 1805 i 1809, v němž byla zahájena jednání, která vyústila v podpis prešpurské mírové smlouvy v prosinci 1805, a kde je také pochován majitel mikulovského panství a aktivní účastník válek proti revoluční Francii František Josef kníže Dietrichstein.

Akce v Mikulově je první ze dvou akcí věnovaných událostem roku 1809 na jižní Moravě, druhou je připravované 200. výročí poslední bitvy tažení, Znojma, jež proběhne 10.-12. července 2009 ve Znojmě, Dobšicích a na znojemském bojišti.

Program

Sobota 23. května

vojenský tábor v zámeckém parku v Mikulově

19:30 prehlídka a defilé v Drasenhofenu
19:45 bitevní ukázka v Kaiserstrasse (Drasenhofen)

Neděle 24. května

09:00-11:30 výcvik a manévry v parku a na náměstí v Mikulově
12:00-13:00 bitevní ukázka na náměstí v Mikulově, Generál Grouchy obsazuje město
13:00 položení věnce v hrobce Dietrichsteinů

Fotogalerie z roku 2008.