Moravská vína a Projekt Austerlitz v OECD v Paříži

Moravská vína v OECD

Součástí oslav Svátků jara v Paříži byla letos i prezentace Projektu Austerlitz, Moravských vín a Jihomoravského kraje v centrále OECD v Paříži

19.3.2008 proběhlo v centrále OECD v 16. pařížském obvodě, v ulici rue André Pascal, v tzv. Château – zámečku, který je součástí jinak ultramoderního komplexu OECD, podvečerní setkání, na které pozval velvyslanec stálé mise České republiky při OECD Karel Dyba své kolegy z misí členských zemí OECD. Cílem akce bylo prezentovat Českou republiky, její vína a část bohaté historie. Celou akci uvedl právě velvyslanec Dyba, společně s generálním tajemníkem OECD panem Angelem Gurría. Pan Gurría úvodem zkonstatoval, že ho naše aktivita velmi příjemně překvapila a vyjádřil naději, že budeme pokračovat i v příštích letech. Podle jeho slov, ještě takovou akci v OECD nikdo nedělal a mohla by to být další možnost, jak se lépe poznávat navzájem. Kupodivu věděl, že Austerlitz je v České republice, ale nevěděl, že máme tak kvalitní vína a že by jistě i sám Napoleon nyní opět ocenil kvalitu výběru místa pro svoje nejcenější vítězství. Pan Gurría přijal pozvání na letošní vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova – Austerlitz.

Prezentace se zúčastnilo na 90 pozvaných. Přítomní prezident Martin Pastyřík a viceprezident Asociace sommelierů České republiky Libor Nazarčuk, byli zavaleni dotazy na naše vína a vinařství. Perličkou bylo, že se nám podařilo do velmi přísně střeženého centra OECD pronést kord generálního tajemníka Projektu Austerlitz Jakuba Samka, když se za něj osobně musel zaručit hospodář české mise pan Martin Horák. Chladné zbraně totiž, kupodivu, nejsou na seznamu „povolených předmětů“, jak konstatovala ochranka po přísné lustraci všech návštěvníků.. Sám generální sekretář Angel Gurría konstatoval, že vidí poprvé v jejich centrále vojáka, který je plně ozbrojen a může se volně pohybovat v areálu.


Níže citujeme dopis pana Karla Dyby, velvyslance ČR ve stálé misi OECD v Paříži:


Paříž 21.3.2008

Vážení jihomoravští přátelé,

rád bych Vám poděkoval za velmi zdařilou prezentaci moravských vín a Vašeho kraje v sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. Na této akci byli přítomni téměř všichni moji kolegové velvyslanci třiceti členských zemí OECD, včetně jejich manželek, a nejvyšší „generalita“ Organizace v čele s jejím generálním tajemníkem panem Angelem Gurríou. Pozvání přijala i řada účastníků z výboru, který shodou okolností v ten den projednal v Paříži „Ekonomický přehled ČR 2008“ a který právě Angel Gurría přiveze koncem dubna do Prahy, aby ho spolu s premiérem Topolánkem oficiálně prezentoval.Jak jsem z rozhovorů z účastníky zjistil, byli touto, v prostorách sídla OECD unikátní, akcí mimořádně potěšeni. Nepochybně k tomu přispěla vysoká kvalita dovezených vín ochutnávaných s odborným výkladem obou přítomných špičkových českých someliérů, pánů M. Pastyříka a L. Nazarčuka.Je zřejmé, že akce velmi zviditelnila nejen jižní Moravu a její vína, ale i Českou republiku. Navíc byla evidentně inspirativní i pro některé mé kolegy. A tak zde za čas můžeme očekávat presentaci rakouských vín, řeckých pochoutek, apod.Řada účastníků se zaujetím pozorovala i několik vojáků v napoleonských uniformách, kteří jakoby se právě vynořili z filmu zobrazujícího každoroční „bitvu“ u Slavkova – Austerlitz, promítaného na několika obrazovkách v místnosti, kde se akce konala. Působivé bylo zdůvodnění jejich přítomnosti a pozvání na další vzpomínkovou bitvu do Slavkova přednesené v perfektní francouzštině generálního tajemníka Projeku Austerlitz pana Jakuba Samka..Ještě jednou děkuji za velmi zdařilý podvečer společnosti Davay Communications, jmenovitě panu M. Jandorovi, Projektu Austerlitz, Asociaci someliérů ČR a Moravské bance vín. Děkuji také 1. náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje,panu Milanu Venclíkovi za podporu této akce.Spolu s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou a ostatními účastníky se těším na opakování akce v příštím roce.

Karel DybaVelvyslanec ČR při OECD v Pařížioecd-samek.jandora-dyba-sida.jpg (30 kB)

Jakub Samek, Miroslav Jandora, Karel Dyba, Ivan Vystrčil,Stanislav Šída