Na který den připadne dvousté výročí bitvy u Slavkova? Co je to za otázku?

Bitva u Slavkova proběhla 2. prosince 1805. To se učí děti již na základních školách. Na školách středních k tomu učitel občas dodá, že to bylo také 11. frimairu roku 14 podle revolučního kalendáře, který platil ve Francii, nebo 20. listopadu 1805 podle kalendáře juliánského, kterým se řídili v Rusku.

Dvousté výročí bitvy připadne podle gregoriánského kalendáře na 2. prosinec 2005. Jak je to ovšem s kalendářem revolučním?

Již se podle něj, pravda, nikdo neřídí. Gregoriánský kalendář byl ve Francii obnoven dekretem z 22. fructidoru roku 13 (23. září 1805) k 1. lednu 1806. Revoluční kalendář na krátkou dobu obnovila Pařížská komuna (březen-květen 1871; tedy germinal-prairial roku 79).

Nicméně – podle revolučního kalendáře by dvě stě let od bitvy u Slavkova uplynulo 11. frimairu roku 214. Převedeme-li toto datum podle gregoriánského kalendáře, dostaneme ovšem 1. prosinec 2005. Posledním rokem, kdy byl 11. frimaire 2. prosincem byl rok 2003, dalším bude až rok 2007. Gregoriánské a republikánské přestupné roky se totiž neshodují.

Podobně je to i s ostatními dvoustými výročími spojenými s francouzskou historií let 1804 a 1805.

  • Napoleon Bonaparte byl prohlášen Císařem Francouzů 28. floréalu roku 12 (18. května 1804), ale 28. floréal 212 bude 17. května,
  • dvousté výročí Napoléonovy korunovace, 11. frimaire roku 213, bude 1. prosince,
  • dvousté výročí udílení orlic armádě, 14. frimaire roku 213, bude 4. prosince,

Samozřejmě – jediný správný a oficiální termín výročí je ten, který vychází z gregoriánského kalendáře. Je ale dobré připomenout, že před dvěma sty lety platil ve Francii kalendář jiný a že francouzský voják, který se účastnil bitvy u Slavkova, by na otázku: „Kdy bude dvousté výročí této bitvy?“, odpověděl: „Přece 11. frimairu roku 214, co je to za otázku?“ (ledaže by tedy věděl o dekretu z 23. září 1805…)

Na internetu lze nalézt mnoho převodních tabulek i jednoduchých programů, které převádějí data gregoriánského a revolučního kalendáře. Např. :