Napoleon 2015

Vzpomínkové akce Austerlitz 2015 se zúčastní Mark Schneider v roli císaře Napoleona, kterou ztvárnil u Slavkova již v letech 2005, 2007, 2008 a 2011. Byl také Napoleonem při mnoha jiných významných akcích re-enactmentu, například Waterloo (Plancenoit) 2005–2010, Jena 2006 a 2011, Erfurt 2007, Sarzana 2011, Borodino 2012, Rueil-Malmaison 2012 a 2014.

mark

Letošní akce se zúčastní se svými štábními důstojníky a doprovodem a sehraje významnou roli během bitevní ukázky, do níž nastoupí na 1500 vojáků, desítky děl a stovka koní.

Přinášíme s Markem krátké interview.

Můj Císaři, pamatuješ si, kdy tě poprvé napadlo ztvárnit právě Napoleona? Museli tě k tomu přemlouvat přátelé?

První nápad ztvárnit Napoleona si pamatuji dobře. Napoleonem a jeho časem jsem byl fascinován celý život. Když mi byly dva roky, dostal jsem malého 54milimetrového Napoleonova vojáčka a máma mi později řekla, že mě Napoleon nadchl. Takže mám za to, že na tuto roli jsem se připravoval celý život. Poprvé jsem Napoleona ztvárnil ve Spojených státech. Účastnil jsem se konference Americké napoleonské společnosti ve Williamsburgu ve Virginii, kde jsem také objevil zelený frak jízních myslivců, který Napoleon často nosil. Pocházel z filmu Austerlitz z roku 1960, v němž hrál Pierre Mondy. Zkusil jsem si ho a seděl dokonale. Od té chvíle bylo jasné, že se mám stát Císařem. První akce, které jsem se jako Císař účastnil, byla pořádána Brigádou Napoleon. Na místě byla i média, která chtěla podtrhnout, že se v Severní Americe někdo věnuje napoleonskému re-enactmentu. A když všechny jednotky nastoupily na přehlídkové pole, zpoza stromů jsem se poprvé ve své roli zjevil já. Bylo to pro mě velmi vzrušující zážitek. Musím taky poděkovat Ronu Robertsovi, který mi ten skvělý nápad, co mi změnil celý život, vnukl.

Která byla tvá první akce v Evropě?

Napsal mi Mark van Meerbeek z Belgie. Vypadalo to, že potřebují Napoleona pro vzpomínkovou akci u Waterloo v roce 2005. Zeptal se mě, jestli se chci účastnit, já mu poslal pár obrázků a něco o svých zkušenostech a další věcí, kterou vím, bylo, že jsem seděl v letadle do Belgie, abych se zúčastnil jedné z nejslavnějších bitev napoleonských válek. Musím říct, že je skutečně skvělé dostat příležitost a mít tu čest ztvárnit tohoto velkého muže, kterého celý život obdivuji, na skutečném bojišti, kde bojoval on a pod jeho velením jeho stateční vojáci.

Obdivuješ historickou postavu, kterou ztvárňuješ v re-enactmentu? Samozřejmě ano… proč?

Napoleona zcela jistě obdivuji. Celý život jsem ho obdivoval. Napřed a nejvíce obdivuji jeho vojenskou nedostižnost. Vždy jsem obdivoval velké vojevůdce historie. Alexandra Velikého, Hannibala, Julia Caesara, Fridricha Velikého. Ale ten, který stál nad nimi, byl Napoleon. Jeho inovativní a brilantní strategie a taktika, revoluční změny vedení války jeho doby na jedné straně, a řada nejskvělejších vítězství válečných dějin. Nebyla to jen jeho strategie a taktika, ale i vojáci, jimž velel. Velká armáda byla jako žádná jiná v historii, a její skvělé barevné uniformy z ní činily umělecké dílo. Napoleon byl samozřejmě více než jen voják. Byl velkým reformátorem a státníkem. Převzal velké ideály francouzské revoluce, svobodu, rovnost a bratrství, a rozšířil je v Evropě. Klíčový zákoník, který vytvořil, Code Napoleon, je stále v platnosti. Založil Čestnou legii jako vyznamenání pro vojáky i civilisty za velké skutky na bitevním poli i pro lidstvo. Byly založeny školy a univerzity, zaručena svoboda vyznání, vznikla Banque de France, pomníky francouzské slávě, a bezpočet dalších skvělých výsledků Napoleonovy vlády. O tom, proč Napoleona obdivuji, bych mohl napsat knihu, ale nakonec důvodem, proč ho obdivuji do té míry, nejsou jen jeho velké skutky, ale také doba, v níž žil. Hudba, umění, literatura, ideje revoluce, které položily základy dnešní Evropě.

Jaká je tvá nejoblíbenější kniha, jaký tvůj nejoblíbenější film o této době, o Napoleonovi?

Mou nejoblíbenější je první kniha o Napoleonovi, kterou jsem dostal, a tou je Napoleon Emila Ludwiga. Můj nejoblíbenější film o Napoleonovi je výpravný AUSTERLITZ Abela Gance z roku 1960.

Nová přátelství, cestování, navštěvování historických míst, bitevních polí, muzeí, znalosti, otázky. Co především ti re-enactment dává?

Jsem šťastný, že se mohu akcí re-enactmentu účastnit, protože to přináší vše, co zmiňuješ ve své otázce, nová přátelství, cestování, navštěvování historických míst, bitevních polí, muzeí, znalosti a samozřejmě otázky. Jednou věcí je číst o historii a zcela jinou věcí je prožít historii a oživovat ji. Navštěvováním bitevních polí a muzeí lze dosáhnout lepšího pochopení toho, co se během oněch konfliktů dělo. Navštěvováním různých zemí lze lépe pochopit jejich kulturu a historii. Přátelství, která jsem získal skrz re-enactment, zůstala těmi nejlepšími v mém životě.

Z mé osobní zkušenosti, a protože znám stovky vojáků re-enactmentu celkem zblízka, si troufám tvrdit, že umíš vytvořit Atmosféru, kterou účastníci akcí žádají. Souhlasi bys, že čím lepší atmosféra akce je vytvořena pro účastníky, tím lepší je pak také pro návštěvníky a diváky?

Naprosto souhlasím, že čím lepší je atmosféra pro účastníky, tím lepší je pro návštěvníky i diváky. Podaří-li se účastníkovi proniknout zcela do historického období, kterému se věnuje, vede to k pocitu, že jsou skutečně tam. Nosí dobovou uniformu, používají dobové zbraně, žijí v táborech, jedí jídlo a věnují se činnostem stejně jako vojáci v té které době, a to skutečně vytváří dojem, že tu dobu prožíváte. Samozřejmě, různé moderní prvky ruší a vždy se nějaké najdou a nelze mít pocit, že žijeme v minulé době neustále, ale lze získat skvělý byť nereálný dojem z oné doby a především výzev a strázní, jimiž musel procházet voják. To vede k hlubšímu obdivu k obětem, jež bojující vojáci přinášeli. Výsledkem toho všeho je, že, když návštěvníci a diváci sledují bitevní pole nebo procházejí táborem, mohou lépe posoudit dějiny té doby i oběti, které přinášeli vojáci, kteří v těchto velkých bitvách, jež změnily tvář světa, bojovali.

Jezdíš na koni; věnuješ se v rámci napoleonského re-enactmentu také jiné roli, když zrovna nenosíš císařskou uniformu? Jezdectvu? Pěchotě? Věnuješ se i jiné době?

Když nenosím uniformu Císaře Napoleona, nosím uniformu 7. husarského pluku Napoleonova lehkého jezdectva. Mé dvě životní vášně jsou historie a koně, a kdykoli je mohu kombinovat, jsem šťastný muž. Věnuji se také re-enactmentu několika jiných období včetně jezdectva americké revoluce nebo slavné elitní jízdě Alexandra Velikého známé jako královští druzi, hetairoi, z roku 331 před Kristem.

Protože máš bohaté zkušenosti z napoleonských akcí re-enactmentu, jak vnímáš akce Austerlitz, a co očekáváš od té letošní?

Měl jsem tu čest a výsadu ztvárnit Napoleona během mnoha historických akcí, a každá, které se účastním, je skvělá. Protože stojím na posvátné půdě, kde za to, čemu věřili, bojovalo a umíralo tolik statečných vojáků. Každá akce má v mém srdci své místo. Ale musím říci, že objevit se jako Napoleon na bitevním poli u Slavkova je nejskvělejší ze všech, protože jde o Napoleonovo největší vítězství. Vzpomínám na 200. výročí bitvy v roce 2005. Tolik vojáků i bitvu sledujících diváků bylo mimo mou představivost. Je to okamžik v mém životě, na který nezapomenu. Mám skutečně štěstí a je mi ctí být vybrán pro ztvárnění Napoleona pro tak mimořádnou vzpomínkovou akci. Česká republika je krásná země se skvělými lidmi a bohatou historií. Pořadatelé a hostitelé se pokaždé překonávají v pohostinnosti a velmi si užívám každou příležitost, kdy mohu přijet. Těším se na 210. výročí této velké bitvy.

Díky… Vive l’Empereur!

Jakub Samek