Napoleonovi vojáci v Buchlovicích 4 – 6.4.2003

Oficiální program:



Pátek 4.dubna 2003
Příjezd účastníků a ubytování v místní škole



Sobota 5.dubna 2003
9,00 hod. příchod vojáků do zámeckého parku a zřízení  štábu v prostorách zámku
9,15 – 12,00 hod. výcvik mužstva v zadní části parku
12,00 – 13,30 oběd
13,30 hod.  odchod do zámku (přes náměstí)
14,00 – 15,00 hod. slavnostní jmenování štábu, přehlídka, inspekce, čestná salva 
15,15 – 18,45 hod. výcvik mužstva v zádní části parku



Neděle 6. dubna 2003
9,00 hod. příchod vojáků do zámeckého parku a zřízení  štábu v prostorách zámku
9,15 – 12,00 hod. výcvik mužstva v zadní části parku
12,00 hod. ukončení práce vojenského štábu a slavnostní odchod vojáků ze zámku



 



Akci pořádají:
C.E.N.S. – Central European Napoleonic Society
Asociace 8.historického pluku francouzské řadové pěchoty, Buchlovice
Projekt Austerlitz 2005
Státní zámek Buchlovice
Obecní úřad Buchlovice