Napoleonská expozice bez výběrového řízení

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým rozhodnutím ze dne 10. srpna 2006 potvrdil uložení pokut městu Slavkov u Brna a místnímu historickému muzeu ve shodné výši 15 tisíc korun. Pochybení se týkají porušení zákona o veřejných zakázkách při realizaci Napoleonské expozice v loňském roce na místním zámku.

Tato expozice byla zadavateli v rozporu se zákonem rozdělena na dvě zakázky, a to na projekční dóm a softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova. V obou případech nebylo realizováno výběrové řízení. Smlouvy o dílo byly uzavřeny přímo s místní společností E ­ COM s. r. o.

Celková cena veřejné zakázky činí 2,7 mil. korun bez DPH. Jejím nezákonným rozdělením přitom dosáhli zadavatelé snížení ceny obou jejích částí pod 2 milionový limit stanovený zákonem o veřejných zakázkách, který zadavatele zavazuje k transparentnějšímu postupu. Pokud by veřejná zakázka byla realizována v příslušném zadávacím řízení, nelze vyloučit, že by zadavatelé obdrželi i nabídky od dalších společností, kteří by stejné plnění mohli nabídnout i za výhodnějších podmínek, než které vyplynuly z již uzavřených smluv.

V daném případě bylo vyloučeno soutěžní prostředí o zakázku, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků a prostředkem k realizaci základních atributů zákona – transparentnosti, zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podaný rozklad nepřinesl ze strany zadavatele žádné nové podstatné skutečnosti, proto jej předseda zamítl a potvrdil prvostupňové rozhodnutí ÚOHS z dubna letošního roku.

Tiskový a personální odbor ÚOHS (zpráva zveřejněna 16. srpna 2006)

Poznámka: Přímo se nabízí otázka, zda takové rozhodnutí o „trestu“, zejména jeho výše,nebude mít kontraproduktivní účinky.  V takovýchto případech by se totiž vyplácelo zákon porušovat častěji. Zaplatit 2 × 15000 Kč za 2 700000 Kč, přidělených kamrádovi, není zase tak špatný obchod.