Napoleonské dny 2012

Napoleonské dny 2012 se uskuteční u příležitosti 243. výročí narození císaře Napoleona, a také 200. výročí jeho tažení do Ruska.

Pozvaní účastníci přijedou do Slavkova již v pátek 10. 8. 2012, kdy v zámeckém parku rozloží svá vojenská ležení; letos postaví jeden velký společný francouzsko-rakouský tábor (odkaz na spojenectví Francie a Rakouska v letech 1810-1812). V sobotu se budou zúčastněné jednotky věnovat výcviku a manévrům, jež vyvrcholí odpoledne bitevní ukázkou, která proběhne v aleji podél zdi zámeckého parku. Tématem scénáře bude ruské tažení roku 1812 a bitva u Borodina, jejíž 200. výročí si připomeneme začátkem září.

Současně proběhne na golfovém hřišti tradiční golfový turnaj Napoleon Golf Cup, letos jubi-lejní X. ročník, a na nádvoří zámku také mezinárodní soutěž a výstava vín, Grand Prix Austerlitz, jejíž výsledky budou večer slavnostně vyhlášeny v Rubensově sále slavkovského zámku. Armády nastoupí v parku za zámkem, přehlídkou připomenou výročí Napoleonova narození a večerní program uzavře slavnostní ohňostroj uvedený dělostřelbou. Po celý den bude v zámeckém parku probíhat dobový jarmark a řada kulturních akcí.

V neděli ráno se budou moci návštěvníci seznámit s životem tehdejší doby ve vojenském le-žení, a na programu bude druhá bitevní ukázka, tématem scénáře bude francouzský ústup od Moskvy.

Akce se zúčastní 150-200 členů spolků vojenské historie sdružených ve Středoevropské na-poleonské společnosti či pozvaných hostů.

Program:

Pátek 10. srpna 2012

od 16.00 stavba vojenského tábora v zámeckém parku

Sobota 11. srpna 2012

10:00 – 11:30 výcvik a manévry v zámeckém parku
15:00 – 16:00 bitevní ukázka v aleji mezi zámeckým parkem a golfovým hřištěm
20:45 – 21:15 přehlídka pod zámeckým balkonem, slavnostní dělostřelba
21:15 ohňostroj

Neděle 12. srpna 2012

09:30 – 10:30 výcvik a manévry v zámeckém parku
10:30 – 11:30 bitevní ukázka v aleji mezi zámeckým parkem a golfovým hřištěm

Doprovodné akce:

Sobota 11. srpna 2012

Zámecký park
9:00 – 18:00 Řemeslný jarmark s občerstvením

Golfové hřiště
Napoleon Golf Cup 2012 – X. ročník golfového turnaje, začátek 9.00

Zámek
Grand Prix Austerlitz
Mezinárodní výstava vín – IX.ročník
12:00 – 19:00 hod – výstava pro veřejnost
19:30 – 21:00 hod – vyhlášení výsledků a společenský večer, pouze pro zvané

Změna programu vyhrazena.

Pořizování obrazových záznamů z akce je povoleno jen pro soukromou potřebu. Jakýkoliv jiný způsob dalšího užití, nebo šíření pouze s písemným souhlasem držitele práv. © AusterlitzPro s.r.o. 2012 Všechna práva vyhrazena.