Napoleonské dny 2013 budou jen jedny

Program ve Slavkově, který dle našeho názoru svým názvem porušuje ochrannou známku, a v této věci se obrátíme na soud, nenavazuje na tradice moderních Napoleonských dnů, které jsou od roku 2003 pořádány jako akce napoleonského re-enactmentu, nikoli jako pásmo ukázek různého zaměření.

Pan ředitel zámku Slavkov-Austerlitz tvrdí (ve svém včerejším e-mailu médiím), že „před 80 lety (1933) vznikla tradice, která o druhém srpnovém víkendu přiláká do zámeckého parku Zámku Slavkov-Austerlitz vždy tisíce návštěvníků. Jde o připomínku výročí narození francouzského císaře Napoleona. Pravidelnost této velmi populární akce byla v minulosti z rozličných důvodů několikrát přerušena. Byly taktéž zaznamenány pokusy o přenesení, resp. kopírování této akce na jiná místa. Tyto však skončily vždy více či méně neúspěšně, čemuž se nelze divit.“
První takovou „neslavkovskou“ a patrně podle pana ředitele neúspěšnou kopií napoleonských her byl již třetí ročník, který byl v roce 1937 uspořádán ve Znojmě. Z „rozličných důvodů“ pak bylo pořádání akce přerušeno do roku 1990. A teprve od roku 2003 nese akce název Napoleonské dny (v množném čísle, neboť je celovíkendová). Mimo Slavkov, a sice u Tvarožné, proběhly Napoleonské dny v roce 2005 a 2006 a velmi těžko je lze označit za „více či méně neúspěšné“. Pan ředitel zažil v době, kdy je ve své funkci, jen Napoleonské dny pořádané společností AusterlitzPro a žádné jiné. Také s nimi byl vždy spokojený, ostatně o akci hovoří jako o „velmi populární“ a stačí se podívat na internetu na zprávy o těchto akcích uplynulých let.

Pan ředitel uvádí veřejnost v omyl, když tvrdí, že společnost AusterlitzPro odmítla nějaké podmínky pořádání letošní slavkovské akce. Společnost AusterlitzPro již měsíce před akcí oslovila slavkovské zastupitelstvo a posléze i radu města s následující informací: „Spojovat otázku expozice a pořádání akcí, s nimiž bylo město, účastníci i návštěvníci vždy spokojeni, je přístup, který nás zaráží. Příprava těchto akcí neprobíhá v posledních měsících či týdnech před jejich průběhem, a pochopitelně jsme ji v dobré víře dávno zahájili. Obracím se na vás tímto dopisem proto, abych vás jednak ve zkratce upozornil na důvody, pro něž jsme ve sporu s městem ve věci expozice, jednak abych vám sdělil, že AusterlitzPro, s.r.o. nemá žádný důvod nepokračovat ve spolupráci s městem při pořádání Napoleonských dnů a zimních vzpomínkových akcí, neboť tato spolupráce je dlouhé roky oboustranně přínosná a bezproblémová.“

V obou případech bez odpovědi. Když jsme zjišťovali, jak se věci mají, a to na základě zveřejněného usnesení rady z 26. června 2013 (434/60/RM/2013), jímž rada pověřuje zámek Slavkov-Austerlitz pořádáním akce a výběrem dodavatele, dozvěděli jsme se od pana ředitele, že zatím nemá „prováděcí instrukce“, a po několika dnech, že podmínkou pořádání akce je „efektivní propagace napoleonské expozice“ a že mu rada doporučila uzavřít smlouvu s Acaballado o.s.

3. července 2013 je pak datován dopis velitelům některých jednotek podepsaný panem ředitelem a panem starostou Charvátem, kde jim oznamují: „Ke změně organizátora vojenské části tradičních Napoleonských dnů bylo přistoupeno na základě poznatků a zkušeností, které vedení města nabylo při budování a otevření nové expozice Napoleon-Austerlitz ve slavkovském zámku.“

Nikdo nikdy společnosti AusterlitzPro, jež pořádá Napoleonské dny od roku 2003, žádné podmínky nesdělil, natož aby s ní byly, jako s dlouholetým pořadatelem akce, konzultovány. A to přesto, že byl pořadatelům každoročně panem starostou adresován děkovný dopis, v němž vyjadřoval spokojenost s průběhem akce a naději, že bude spolupráce v budoucnosti dále pokračovat. Snaha vykreslit situaci tak, že AusterlitzPro odmítla pořádat Napoleonské dny ve Slavkově, a proto byl vybrán jiný pořadatel, je falešná. Město se pro jiného dodavatele rozhodlo na základě jakýchsi zkušeností, jichž nabylo při budování expozice. Nový pořadatel byl vybrán předem, ostatně již na své akci na konci června oslovoval některé jednotlivce s informací, že pro ně bude mít během srpnové akce v programu úlohu. Středoevropská napoleonská společnost ex-post odmítla expozici propagovat a vyslovila se drtivou většinou hlasů pro přesun akce mimo Slavkov, a na základě toho také AusterlitzPro zahájila jednání s obcí Prace.

Opakujeme své vyjádření z dřívějška: Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost pořádají Napoleonské dny každoročně od roku 2003. V letech 2005 a 2006 proběhly u Tvarožné, v letech 2003, 2004 a 2007-2012 ve Slavkově u Brna. Město Slavkov u Brna se letos ve věci pořádání své letní akce s vojensko-historickou tématikou obrátilo na jiného pořadatele. Důvodem tohoto rozhodnutí je spor o kvalitu napoleonské expozice zhotovené stavební firmou v zámeckých konírnách. Zastupitelstvo i radu města jsme informovali o tom, že tento spor nespojujeme s pořádáním akcí, jež bylo vždy hodnoceno pozitivně a bylo úspěšné, a v loňském roce zejména. K nové situaci přistupujeme jako k možnosti pojmout Napoleonské dny po letech jinak a zapojit do jejich průběhu další místa historického bojiště.

Tvrzení pana ředitele, že „zdvojení napoleonských dnů“ s expozicí nesouvisí, je v rozporu s obsahem jím podepsaného dopisu z 3. července.

Ano. V této zemi jsme svědky nepředstavitelně závažnějších kauz a sporů. A i ty vyznívají do ztracena. Žabomyší války? To necháme na posouzení každého. AusterlitzPro, Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost ovšem nedělají nic jiného, než že na základě svého svobodného rozhodnutí pořádají akci k připomenutí Napoleonova výročí a pořádají ji na Prateckém kopci. Současně se stavějí proti obsahově neodborně realizované expozici ve Slavkově, jež je plná chyb a neodpovídá zadání, svou nepřijatelně nízkou úrovní neodpovídá významu historické události, jíž je věnována, a je pro město a region v tomto směru ostudou. A rozumíme i důvodům, proč ji město za každou cenu hájí. Pro absenci jakékoli odborné kontroly při převzetí stavební firmou zpracované vojensko-historické expozice nese město za její stav zásadní odpovědnost. Nejsme to však my, kdo odmítá spolupracovat, a nejsme to my, kdo pořádá nějaké akce natruc.