Napoleonské dny v Kučerově 18.-19. září 2020

Austerlitz z.s., Středoevropská napoleonská společnost a obec Kučerov uspořádaly u příležitosti 215. výročí zahájení válečného tažení roku 1805 Napoleonské dny v Kučerově. Program byl pozváním na zimní vzpomínkové akce Austerlitz 2020.
Tématem letošního ročníku bylo zahájení tažení roku 1805, resp. jeho první části – v hlavním, dunajském, směru proběhnou dvě: ulmské, které skončí kapitulací rakouské armády generála Macka, a slavkovské, které skončí taky-víte-jak. 29. srpna 1805 je dosavadní armáda Oceánského pobřeží, která se připravuje na vylodění v Anglii (ve skutečnosti spíše „jak se to vezme“, viz: Mýtus o Napoleonově invazi) přejmenována na Velkou armádu, Grande Armée. Její jádro již dva dny pochoduje od pobřeží kanálu La Manche k Rýnu, kde se soustředí ve druhé polovině září.
Téma ulmského a slavkovského tažení bylo jednak pojato během neobvykle inscenované bitevní ukázky v rámci programu Napoleonských dnů v Kučerově, ale také pásma přednášek či diskusních příspěvků na podvečer 19. září:
  • Klára Čudrnáková (Ztracení lidé: oběti napoleonských válek na území dnešní ČR a SR): Ulmské a slavkovské tažení – cesta lemovaná kříži.
  • Jaroslav Janúšek (Les Marines Brno): Zdravotní služba ve francouzské armádě přelomu 18. a 19. století
  • Jakub Samek (Austerlitz.org): Napoleonova Velká armáda, složení a početní stavy 29. srpna – 2. prosince 1805