Napoleonské manévry ve Valticích 2016

Akce pořádána pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, pana Michala Haška

Akce Napoleonské manévry ve Valticích 2016 se zúčastní na 200 nadšenců v napoleonských uniformách a nabídne návštěvníkům možnost seznámit se s životem vojáka přelomu 18. a 19. století. Hlavním cílem akce bude příprava zúčastněných jednotek na sezónu, která je věnována především 210. výročí bitvy u Jeny, a akci Austerlitz 2016, 211. výročí bitvy u Slavkova, která bude 18. zimní vzpomínkovou akcí Projektu Austerlitz. Manévry ve Valticích proběhnou od roku 2011 pošesté.

Vzhledem k letošním 220. výročím událostí prvního italského tažení generála Bonaparta (1796–1797), jež završilo válku první protifrancouzské koalice, budou jednotky, u nichž je to možné, mít uniformy z revolučních válek.

Akce bude zaměřena především na přípravu a secvičení jednotek a vojáků, účastníků akcí věnovaných evropské napoleonské historii, a to jak formou teoretické přípravy důstojníků a poddůstojníků, tak praktického výcviku vojáků i manévrů jednotek dle dobových řádů fran-couzské, rakouské i ruské armády období 1792–1815, pěchoty, dělostřelectva i jezdectva.

Tábor bude umístěn v loni osvědčeném místě u zámečku Belvedér; manévry budou probíhat v sobotu poblíže tábora u Belvedéru, v neděli pak v zámeckém parku; v sobotu proběhne dopoledne výcvik vojáků a příprava důstojníků a manévry ve „škole pelotonu“, tj. výcvik menších jednotek; odpoledne budou manévry pokračovat výcvikem vel-kých celků – batalionů, které se na akcích napoleonského re-enactmentu snažíme formovat od roku 2004. Na sobotní odpoledne je připravován také společný výcvik francouzské a rakouské kavalerie.

Celý program bude přístupný veřejnosti, jež bude moci navštívit jak vojenský tábor, tak sle-dovat výcvik a manévry.

Historické souvislosti

V Lednicko-valtickém areálu stojí obelisk vztyčený zde Aloisem Josefem z Liechtensteina na památku míru z Campo Formia, jímž v roce 1797 Bonapartovo první italské tažení skončilo. Toto tažení bylo zahájeno na jaře roku 1796, a jarní termín manévrů 2015 připadne na 219. výročí této významné historické události, bitev u Montenotte, Cosseria, Millésima a Dega, a současně na 218. výročí zahájení rozhovorů o příměří v Leobenu o rok později.

Liechtensteinové, majitelé valtického panství, se významným způsobem revolučních a napo-leonských válek účastnili. Bitvy u Slavkova se zúčastnili dva, v čele koaličního jezdectva polní podmaršál Johann I., kníže von Liechtenstein (1760–1836), a v čele jezdecké brigády Kienmayerova předvoje jeho bratranec, generálmajor Moritz von Liechtenstein (1775–1819).

Jan, kníže z Liechtensteinu, patří mezi nejvýznamnější rakouské generály tohoto období. V roce 1809 stál v čele I. záložního sboru; svým vojenským nadáním získal respekt samotného Napoleona. V roce 1805 i v roce 1809 právě Jana z Liechtensteina císař František pověřil jednáním o příměří s francouzským vítězem. Po bitvě u Slavkova byl přítomen setkání Napo-leona s Františkem u Spáleného mlýna, kde byly dojednány hlavní body smlouvy o rakouském separátním příměří.

Program akce

Pátek 15. dubna 2016

v průběhu dne        pochod lednicko-valtickým areálem
odpoledne, večer    budování stanového tábora u Belvedéru

Sobota 16. dubna 2016

09:30 – 11:30    výcvik a manévry jednotek
14:00 – 15:00    společný výcvik jezdectva
15:30 – 17:30    manévry batalionu

Neděle 17. dubna 2016

09:30 – 11:30    ukázky výcviku a nasazení zbraní pro veřejnost v zámeckém parku
11:30 – 11:45    závěrečná přehlídka jednotek na nádvoří zámku; čtení Bonapartovy pro-klamace k Italské armádě, závěr akce

Akce Napoleonské manévry ve Valticích 2016 je součástí Projektu Austerlitz 2016; všechny letošní akce Projektu Austerlitz (Valtice, Napoleonské dny a Austerlitz 2016) jsou pořádány pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, pana Michala Haška, a s podporou Jihomorav-ského kraje. Každoročně přivede zájem o napoleonskou historii regionu a vzpomínkové akce, jež jsou touto historií inspirovány, na jižní Moravu desetitísíce návštěvníků.