Napoleonské manévry ve Valticích 2018

Celkem se Napoleonských manévrů zúčastnilo letos 158 re-enactorů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska, 13 koní a 3 děla.

Akce nabídla návštěvníkům možnost seznámit se s životem vojáka přelomu 18. a 19. století. Hlavním cílem akce byla příprava zúčastněných jednotek na sezónu 2018, jež je věnována především 220. výročí vylodění generála Bonaparta na Maltě, 209. výročí bitvy u Znojma a také 205. výročím událostí roku 1813 (Lützen, Chlumec, Lipsko), a jejímž vrcholem bude akce Austerlitz 2018, 213. výročí bitvy u Slavkova. Manévry ve Valticích proběhly od roku 2011 po osmé. 

Akce byla zaměřena především na přípravu a secvičení jednotek a vojáků, účastníků akcí věnovaných evropské napoleonské historii, a to jak formou teoretické přípravy důstojníků a poddůstojníků, tak praktického výcviku vojáků i manévrů jednotek dle dobových řádů francouzské, rakouské i ruské armády období 1792–1815, pěchoty, dělostřelectva i jezdectva.

Tábor byl umístěn u zámečku Belvedér na pozemku patřícímu valtickému zámku; manévry proběhly v sobotu dopoledne poblíže tábora u Belvedéru; v sobotu odpoledne a v neděli pak v zámeckém parku; v sobotu proběhl dopoledne výcvik vojáků a příprava důstojníků a manévry ve „škole pelotonu“, tj. výcvik menších jednotek; odpoledne manévry pokračovaly výcvikem velkých celků – batalionů.

Závěrečnými body programu byla improvizovaná bitevní ukázka za valtickým zámkem navazující na nedělní manévry, a poté přehlídka, během níž bylo vzpomenuto 205. výročí 6. koaliční války a obnoveného nepřátelství mezi Francií a Rakouskem.

Účelem akce bylo kromě výše zmíněné přípravy na sezónu také oživit a zatraktivnit jednu z mimořádných památek v Jihomoravském kraji, zámek Valtice a jeho okolí. Celý program byl volně přístupný veřejnosti, jež mohla navštívit jak vojenský tábor, tak sledovat výcvik a manévry; odhadem se během obou dnů přišlo do tábora a na různé body programu podívat několik set návštěvníků, jimž byly nastoupené jednotky v neděli zástupci armád představeny a popsány, a návštěvníci byli pozváni na další napoleonské akce, jež připravujeme.

Akce proběhla s finančním přispěním Jihomoravského kraje.

Foto Jaroslav Švanda