Napoleonský den na Vyšehradě

O víkendu 11.-13. srpna proběl v Praze kulturní program pod názvem Napoleonský den na Vyšehradě.

Tématem a inspirací bylo 254. výročí narození Napoleona Bonaparta (15. srpna 1769) a 210. výročí pražského mírového kongresu, kterého se na přelomu července a srpna účastnil jako Napoleonův vyslanec generál Caulaincourt. Bezvýsledně: Rakousko se přidalo k 6. protifrancouzské koalici a vyhlásilo Francii válku. Následovaly mj. bitvy u Drážďan, Chlumce a Varvažova (kdy se Napoleon naposledy dostal na dnešní české území), a především v polovině října rozhodující bitva u Lipska. V pevnosti na Vyšehradě se představily francouzská a rakouská pěchota a dělostřelectvo napoleonských válek. Napoleona, který Prahu nikdy nenavštívil, ztvárnil Mark Schneider, představitel francouzského císaře na vzpomínkových akcích Austerlitz (Slavkov) od roku 2005.

Akci pořádal Austerlitz z.s. a Středoevropská napoleonská společnost ve spolupráci s NKP Vyšehrad. Cílem programu bylo představit veřejnosti následjící témata:

  • 210. výročí pražského mírového kongresu (12. července – 10. srpna 1813)
  • Svatý Napoleon, 254. výročí narození Napoleona Bonaparta (15. srpna 1769)
  • Generál Radecký jako strůjce vítězství nad Napoleonem u Lipska (16.–19. října 1813)
  • Francouzská a rakouská pěchota 1813
  • Francouzské a rakouské dělostřelectvo 1813
  • Pozvání na 210. výročí bitvy u Lipska (13.-15. října 2023) a 218. výročí bitvy u Slavkova, Austerlitz 2023 (2.-4. prosince 2023)

Zúčastnili se členové spolků vojenské historie sdružených ve Středoevropské napoleonské společnosti a pozvaní hosté, přibližně stovka vojáků v historických uniformách francouzské a rakouské armády.

Autorem fotografií, za které děkujeme, je Petr Prouza, matelot 44. batalionu flotily