Nedopusťte se stejné chybyMilí přátelé,dovolte mi prosím, abych se připojil se svým důrazným odmítnutím záměru umístit vojenskou radarovou stanici na Prateckém návrší na slavkovském bojišti. Na tomto místě se střely armády tří velkých evropských národů – Francie, Rakouska a Ruska – a vojáci, kteří zde zemřeli si nezaslouží, aby bylo místo jejich posledního odpočinku či hrdinské smrti zneuctěno takovouto stavbou.Bitevní pole u Slavkova není jen obyčejnou půdou či místem na mapě. Je zcela jistě důležitějším místem na to, než aby mohlo být zničeno rozvojem ať už komerčním či vojenským. Je to historická lokalita spojená především s bitvou u Slavkova, která na dlouhá léta ovlivnila geopolitické osudy Evropy. Rozhodně zde nemá co dělat taková dominantní stavba jakou je radarová stanice, o které jsem si jist, že může být lokalizována jinde.Fakt, že radarová stanice by se měla nacházet v takové blízkosti Mohyly míru je jen dalším z důvodů (jenž má nádech ironie) proč oponovat její stavbě.Historická místa by neměla být zneucťována. Pokud chcete vidět jeden smutný příklad, navštivte bojiště u Waterloo a pohlédněte na nešťastnou Butte de Lion. Měli bychom se poučit z našich chyb a nestavět na významném historickém a památečném místě u Slavkova žádná monstra.Děkuji za vaše zamyšlení.
J. David MarkhamJ. David Markham
Výkonný viceprezident
International Napoleonic Society
Napoleonic Alliance

Telefon: 360 786 1805
Fax: 360 236 1821
Máme skutky usilovat o to, abychom mohli říci, že jsme nežili naprázdno. Abychom zanechali vlastní otisk v písku času.
Napoléon Bonaparte