Nová kniha Františka Kopeckého

Nová kniha o Bitvě u Slavkova autora Františka Kopeckého byla dnes pokřtěna při vernisáži kreseb ing.arch.Ivo Mana na Obecním úřadě ve Tvarožné. Kniha byla vydána k 196. výročí bitvy u Slavkova ve spolupráci projektem Austerlitz 2005.