Nová kniha o Bitvě u Slavkova autora Františka Kopeckého

Zveme vás na vernisáž kreseb ing.arch.Ivo Mana,která se koná ve čtvrtek 29.listopadu 2001 v 16 hodin na Obecním úřadě ve Tvarožné. Zároveň bude představena nová kniha Františka Kopeckého „Bitva u Slavkova a Morava“,vydaná nakladatelstvím Onufrius ke 196,výročí bitvy u Slavkova ve spolupráci projektem Austerlitz 2005.