Nová kniha – Slavkov AusterlitzPřed dvaceti lety, v roce 1987 – u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o existenci města Slavkov u Brna – vyšla kniha, pojednávající o historii a současnosti tohoto zajímavého a doma i ve světě známého místa. O publikaci byl velký zájem, kupovali si ji nejen slavkovští občané a obyvatelé okolních obcí, ale také četní turisté, kteří na slavkovské bojiště a do města samotného přicházejí. Proto také již není k sehnání. Slavkovské vydavatelství BM typo se tedy nyní rozhodlo přikročit k novému vydání knihy, která by trvající zájem veřejnosti uspokojila. Nejedná se však o pouhou reedici, ale vznikla práce zcela nová, na níž se podílel rozšířený autorský kolektiv: populárně laděnou kapitolu o dějinách Slavkova u Brna napsal bývalý ředitel zdejšího muzea Jiří Pernes, část věnovanou historii bitvy „tří císařů“ a napoleonské tradici Slavkova a jeho okolí zpracoval mladý historik Karel Sáček a na slavkovskou přítomnost se zaměřila místní kronikářka Ludmila Kropáčková.
Práce čtenářům přibližuje populární a čtivou formou vývoj osídlení na tomto místě, seznamuje je s historií jednotlivých šlechtických majitelů slavkovského panství, zejména rodu Kouniců, ukazuje stavební, společensko-ekonomický, kulturní a náboženský vývoj města. Kapitola o bitvě u Slavkova nejen rekonstruuje její průběh, ale uvádí čtenáře i do mezinárodních souvislostí této světově proslulé historické události a přibližuje osudy nejvýznamnějších osobností, které rozhodovaly o jejím výsledku. Část věnovaná slavkovské současnosti začíná listopadem 1989. Autorka v ní připomíná nadšení a étos, s nimiž se většina místních obyvatel tehdy zapojila do snah o dosažení politického zvratu a o položení základů demokratické společnosti. Přibližuje pak, jak se v místních podmínkách podařilo nových možností využít a jak Slavkov u Brna hluboce změnil za posledních sedmnáct let svoji tvář snad ve všech oblastech života. Na podobě knihy a jejím obsahu se pozitivně projevila skutečnost, že – na rozdíl od své předchůdkyně – vznikala ve svobodných podmínkách, neomezována žádnou politickou ideologií. O grafickou úpravu a většinu fotografií, které ve velkém počtu text doprovázejí, se postaralo slavkovské Typografické studio BM typo.
Knihu je zatím možno zakoupit na slavkovském zámku, v Informačním regionálním centru ve Slavkově a v obou slavkovských knihkupectvích.

Tolik oficiální anotace.
Můžeme dodat, že i Projekt Austerlitz přispěl do knihy fotografiemi z akcí, pořádaných každoročně na Slavkovském bojišti. Unikátní snímky Slavkovského zámku, pořízené meznámým autorem a sejmuté ze skleněných diapozitivů, které máme také k dispozici, obohatily pro změnu část týkající se historie zámku. Jsme rádi, že jsme mohli přijít se svojí "troškou do mlýna". Je to jeden z dalších signálů o tom, že spolupráce Projektu Austerlitz a města Slavkov u Brna se postupně obnovuje a věříme že tím to zdaleka nekončí.
V nejbližších dnech dojde k dohodě se zástupci města a tuto knihu si budete moci také zakoupit v našem webshopu. Rádi bychom také iniciovali i vydání v různých jazykových mutacích

krest_knihy.JPG (26 kB)
Křest knihy – bylo nabito
kropackova.jpg (16 kB)
paní Ludmila Kropáčková
pernes_malecek.jpg (20 kB)
zleva Dr Pernes a pan Maleček z BM Typo, duchovní otec knihy
pernes-autogramiada.jpg (19 kB)

na Dr Pernese se stála fronta /stejně jako na paní Kropáčkovou