Novinky z historické sekce

Redakční rada revue Dějiny a současnost se setká v pátek 29. listopadu v paulánském konventu na Vranově u Brna s předními moravskými historiky. Následujícího dne shlédne společně se specialisty Historického ústavu armády ČR rekonstrukci bitvy pod Santonem, kterou následně představí na stránkách tohoto popularizačního časopisu jako významnou ukázku prožívané historie – histoire vécue. Ve vztahu k současným francouzským historickým jednotkám tak nyní učinil i Prof. Allain Pigeard v Revue du Souvenir Napoléonien (č. 440, duben-květen 2002, s. 59-64).

Do nového roku 2003 připravuje naše historická sekce ve spolupráci s Garde Impériale d´Austerlitz opravdu cenný dar jednotkám: český překlad Réglement concernat l´exercice et les manoeuvres de l´Infanterie du premier aout 1791. Věříme, že tak Projekt Austerlitz 2005 přispěje i ke zkvalitnění jejich výcviku.

Odborná knihovna historické sekce Projektu Austerlitz 2005 získala reprezentativní edici kreseb Carle Verneta (Antoine-Charles-Horace Vernet, řečený Carle Vernet 1758-1835) Uniformes napoléoniens, vydanou roku 2001 pařížským Musée de l´Armée (83 kolorovaných kreseb).

Máte pochybnosti zda ta či ona osobnost náležela ke šlechtě Císařství či nevíte kdy přesně dosáhla jmenování? Obracejte se na naši historickou sekci – máme k dispozici již třetí rozšířené vydání zásadní práce Prof. Jeana Tularda Napoléon et la noblesse d´Empire. Avec la liste des membres de la noblesse impériale (1808-1815), Paříž, nakl. Tallandier, 2001.