Nový rok 2003 přináší novou spolupráci

Viceprezident projektu Austerlitz I.Vystrčil se setkal se zástupci redakce a vydavatelem nového časopisu zaměřeného na období napoleonských válek Historia Militaris. Tato schůzka navazovala na první setkání v prosinci 2002. Obě strany se informovaly o svých aktivitách a dohodly se na spolupráci a podpoře. Prvním takovým krokem bude vzájemná podpora historiků, výměny článků a prací mezi redakcí časopisu a vědeckou radou projektu. Časopis také otiskne v budoucím čísle rozhovor s víceprezidentem projektu a směřování a cílech Projektu Austerlitz 2005. Je to další výzmnamný krok v integraci Napoleonského hnutí ve státech střední Evropy.