O víkendu proběhly manévry CENS v Bystřici pod Hostýnem
Hlavní části akce v sobotu 16. dubna se podle předpokladů zúčastnilo na 300 vojáků obou kontingentů. Díky entuziasmu a nadšení tamních členů Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty, jmenovitě Františka Sklenáře a Josefa Hynka, a intenzivní podpoře Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem bylo velmi dobře zorganizováno a zajištěno logistické zázemí, přítomné jednotky CENS pak prokázaly skvělou vnitřní disciplínu a organizaci v rámci programu i mimo něj.


Foto: KVH Gardekorps, www.gardekorps.com

Vojáci se do Bystřice sjížděli od pátečního odpoledne a poslední dorazili těsně před oficiálním zahájením akce v sobotu ráno. Většina z nich složila hlavu v prostorách Společenského domu Sušil, který ve srovnání s obvyklými podmínkami na akcích nabízel až neobvyklý komfort, část však využila možnosti bivakovat v malém stanovém táboře v bývalých vodních příkopech před průčelím bystřického zámku.


Po slavnostním nástupu na příjemném bystřickém náměstí pak jednotky v rámci svých vyšších celků odpochodovaly na rozlehlé louky nad místním hřbitovem, kde zahájily výcvik za přítomnosti několika set diváků. Výcvik probíhal s přestávkou na oběd až do 16. hodiny, kdy se jednotky odebraly zpět na náměstí a zahájily přípravy pro bitevní ukázku srážky rakousko-ruského zadního voje s pronásledujícím francouzským předvojem. V 17.30 zaduněly náměstím první výstřely, ke kterým se záhy přidala i děla na obou stranách. Ponekud stísněný prostor dolní části náměstí pak bičovala salva za salvou a diváci shromáždění podél chodníků si museli v některých chvílich připadat jako uprostřed skutečné bitvy. Došlo i na několik bodákových útoků, nájezdu ruských kozáků. Srážku "nepřežila" většina Rusů, kteří jako obvykle bojovali se zarputilostí sobě vlastní, nebývale velkou pružnost v manévru prokázali rakouští granátníci a fyzilíři s podporou moravské domobrany, účinou palbou je krylo lehké dělostřelectvo. Francouzský předvoj prokázal vysokou zdatnost v pouličních bojích, byť jeho pokus o obchvat kolem kostela ztroskotal. Ve fázi, kdy obě strany již utrpěly citelné ztráty a šance na rychlé vítězství byla mizivá, se oba vrchní velitelé rozhodli uzavřít příměří. Jednotky byly za své vystoupení odměněny potleskem diváků. Sobotní program uzavřel bezprostředně poté slavností nástup, provolání monarchům a krátká přehlídka.Foto: KVH Gardekorps, www.gardekorps.com

V neděli početní stavy jednotek poněkud prořídly, neboť jednotky ze vzdálenějších koutů republiky Bystřici opustily předčasně, přesto se na cvičiště dostavily opět v solidní síle, zejmén pak Légion d’Austerlitz (francouzský kontingent v rámci CENS). Výcvik byl oficiálně ukončen okolo poledne. Jednotky se poté odebraly na ubikace a rozjely se do svých granizón a domovů.


Bystřické setkání CENS překonalo počtem přítomných vojáků všechny dosud organizované akce podobného charakteru. Výjimečné bylo i co se týče koncepce výcviku, jejímž záměrem je připravit zejména české, slovenské a rakouské jednotky v rámci CENS na ústřední úlohu, kterou sehrají v prosincové rekonstrukci bitvy u Slavkova v rámci Vzpomínkových slavností jejího 200. výročí.Foto: KVH Gardekorps, www.gardekorps.com

Central European Napoleonic Society a Projekt Austerlitz děkují:

  • Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem v čele se starostou panem Mgr. Zdeňkem Pánkem a místostarostou panem Ing. Zdeňkem Havránkem
  • Veliteli Vojenské zdravotnické základny v Bystřici pod Hostýnem panu podplukovníkovi Kalinovi
  • Pracovnicím jídelny Střední průmyslové školy nábytkářské pod vedením paní Dufkové
  • Personálu Společenského domu Sušil

Zvláštní poděkování patří členům Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty Františku Sklenářovi a Josefu Hynkovi.