Odkázal nám král uherskí…

Uveřejnil ji O. Demo ve sbírce Z klenotnice slovenských lidových písní. Nazpíval ji Lˇudevít Závodský. Sbírka byla vydána v Bratislavě v roce 1981. V Záhoráckých pjesničkách 3 ji jako odraz válečných událostí v ústní lidové tradici zaznamenal  Dr. Janko Blaho u zpěvačky Agneši Bachorovej v Plaveckom Podhradí. Demův i Blahův text se až na pravopis shodují. Zpívá se ale i v dalších variantách.

Odkázal nám král uherskí list z vojni,
že mu treba tisíc chlapců do vojni,
odkázal nám král uherskí túto noc,
že mu treba tisíc chlapcú na pomoc.

Půjdú pješi, ňic nezrobjá, vrácá sa,
pújdú páňi oficíri, zvadzá sa,
potom pújdú kanoňíri probovat,
aj ti budú s Francúzem hned bojovat.

Keď začali Bonaparta lapaci,
hned im začal francúzskú zem dávaci,
ale oni na to kór ňic nedbali,
hned Francúza medzi vrchi zahnali.

Medzi vrchi na Heleně tam hine,
tam se jeho panováňí pomine,
darmo robí svojim vjerním víčitki,
nepujde už nigdo zaňho do bitki.

Použité prameny:
Záhorie č. 6, ročník IV./ 1995, Peter Michalovič, str. 8.
Záhorie č. 6, ročník XI V./ 2005, Martin Hoferka, str. 2.