Ohlasy v tisku

Lze konstatovat, že ohlasy v tisku jsou a byly vesměs příznivé. V MF Dnes vyšel v pondělí článek, který kromě oprávněných výtek přinesl také velmi emotivní reakci pana Radima Dufka, který akci zcela odsoudil : „Letos šlo o čistě statickou záležitost bez nápadu, bez komentáře, který by divákům vysvětlil, co se na bojišti děje. Vnímám to jako degradaci toho, co se za předchozí roky vybudovalo,“ nešetří kritikou Dufek. „Nové pojetí byl totální nesmysl, protože ve výsledku bylo pro diváka horší. Nikdo návštěvníky nepřivítal, hudební dramaturgie neodpovídala tomu, co se právě odehrávalo na place, bitva neměla spád,“ dodal. Odmítl podezření ze zaujatosti. „Už se na organizaci několik let nepodílím, dívám se na to tedy jako nezávislý pozorovatel,“…. uvedl Dufek. „Nezávislost“ pana Dufka je ovšem zpochybněna jeho každoroční účastí na placených akcích pořádaných m.j. Muzeem Brno – venkov a firmou Retis, která ještě nedávno spolupatřila příbuzné pana Mgr Rečka, ředitele muzea. Možná mu vadilo, že ve Slavkově mu letos utekl jeho každoroční žold, protože místní muzeum a zámek dali přednost skupinám, kteří přijíždí dobrovolně na akce pořádané ENS či Projektem Austerlitz 2005. Nazvat pana Dufka nezávislým pozorovatelem, je to samé, jako by senátor Vladimír Železný komentoval v tisku výsledek arbitráže mezi Českou republikou a CME… Pana Klose z MF Dnes omlouvá to, že se v této otázce neorientuje. Napravil to ovšem velmi rychle. Jihomoravská mutace MF Dnes otiskla vyjádření pana Ondřeje Tupého ZDE . Samozřejmě, oprávněnou kritiku vítáme a přijímáme, ale ohlasy, které dostáváme, jak ze zahraničí, tak z ČR, hovoří výrazně pro úspěch akce. Media mají právo na otištění názorů kohokoliv, ale musí dát možnost reakce dotčené straně. V tomto případě se tak stalo se zpožděním, ale kvitujeme skutečnost, že k tomu došlo.
Pana Dufka srdečně zdravíme a připomínáme, že letos na Mohyle míru, kde se měl starat o pietní akt, za něj museli zaskočit jím kritizovaní dobrovolníci při kladení věnců se zástupcem Ruského konzulátu. Podle jejich vyjádření neočekávají za toto gesto dobré vůle žádnou kompenzaci.