Olmütz 1813 IV

Sobota 17. září 2016, Korunní pevnůstka Olomouc

Již po čtvrté se návštěvníci na jeden den vrátí o 200 let v čase, kdy vrcholily napoleonské války v Evropě a olomoucká pevnost plnila funkci významného opěrného bodu rakouské armády. Seznámí se zblízka se životem vojáků na válečném tažení, zhlédnou ukázky výcviku pěchoty, dělostřelectva a jezdectva, i dobové lékařské péče. V rámci bitevní ukázky si připomeneme 210. výročí obléhání pevnosti Magdeburk, která jako jedna z posledních pruských pevností odolávala francouzské přesile.

plakát 2016v

Tohoto největšího mezinárodního vojensko-historického festivalu v Olomouckém kraji se účastní na 250 uniformovaných účastníků. Vstup na akci je zdarma.

10.00               ukázky výcviku pěchoty a dělostřelectva; možnost prohlídky vojenského ležení

14.00               pochod centrem města

15.00               bitva

16.30               vystoupení kapely KAM

18.00               vystoupení kapely Dálach
19:30               vystoupení kapely Emerald Shine

20:30               ohňostroj

Festival pořádá Císařská Slavkovská garda – La Garde Impériale d’Austerlitz (G.I.A.)  ve spolupráci se Středoevropskou Napoleonskou Společností (C.E.N.S.) a Muzeem Olomoucké pevnosti.