Olmütz 2013 – V. ročník

Festival pořádá Císařská Slavkovská Garda – La Garde Impériale d’Austerlitz (G.I.A.), o.s. a Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. ve spolupráci se Středoevropskou Napoleonskou Společností (C.E.N.S.).

V sobotu 7. října 2017 si v areálu Korunní pevnůstky připomeneme událostí roku 1813. Připomene si obléhání opevněného města Hamburk, které jako jedna z posledních francouzských držav odolávala, pod velením maršála Davouta, spojenecké přesile.

Olomoucká pevnost plnila v tomto období plně svou funkci významného opěrného bodu rakouské armády. Bylo jí přiznáváno přední postavení v rámci rakouského obranného systému, o čemž svědčí známý spis arcivévody Jana o opevňovacím systému habsburské monarchie z roku 1810, ve kterém byla Olomouc označena za objekt I. třídy, jehož hlavní rolí mělo být zachycení útoku nepřítele směřujícího ze Slezska či Haliče přes Moravu na Vídeň.

Korunní pevnůstka je jednou z podstatných částí fortifikačního systému pevnosti a v současné době platí za jednu z nejvíce dochovaných částí. Skládá se z jednoho 5ti bokého bastionu a ze dvou půlbastionů. Jedná se o předsunuté opevnění, které bylo podle svého tvaru nazváno korunní hradba, nebo také Korunní pevnůstka. Pevnůstka byla využívána jako jeden ze vstupů do města.

Námi pořádaný vojenskohistorický festival si bere za cíl přiblížení tohoto významného úseku dějin města. Chceme našim návštěvníkům přiblížit období napoleonských válek a připomenout jim, že Olomoucká pevnost a její okolí byla válečnými událostmi poznamenána mnohem více, než je všeobecně známo.

Ukážeme vojenské jednotky obou válčících stran, jejich výcvik a běžný život vojáků a bitevní ukázku. Akce se účastní jednotky z České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska. V jednání je účast jednotek z Francie, Belgie, Itálie a Německa.

Areál Korunní pevnůstky výborně splňuje předpoklady k organizaci této akce. Výhodou je blízkost centra Olomouce, a přesto jde o poměrně klidné historické místo, které má potenciál k tomu, aby oživilo atmosféru válečných událostí počátku 19. století. Jsou zde příhodné podmínky pro dobové tábory vojsk a dobový jarmark.

Předpokládáme minimální účast cca 250 uniformovaných účastníků a asi 20 dobových civilistů.

Facebook akce