Olomouc 1813 – III. ročník

Festival pořádá Císařská Slavkovská Garda – La Garde Impériale d’Austerlitz (G.I.A.) o.s., Muzeum Olomoucké pevnosti ve spolupráci se Středoevropskou Napoleonskou Společností (C.E.N.S.). Akce bude zařazena na kalendář projektu Austerlitz.

olomouc

Připomeneme si období napoleonských válek a poslední aktivizaci Olomoucké pevnosti v průběhu tohoto konfliktu (1813-1815). Olomoucká pevnost plnila v tomto období plně svou funkci významného opěrného bodu rakouské armády. Bylo jí přiznáváno přední postavení v rámci rakouského obranného systému, o čemž svědčí známý spis arcivévody Jana o opevňovacím systému habsburské monarchie z roku 1810, ve kterém byla Olomouc označena za objekt I. třídy, jehož hlavní rolí mělo být zachycení útoku nepřítele směřujícího ze Slezska či Haliče přes Moravu na Vídeň. Válečné události roku 1814 si, tak jako v předešlém roce, vynutily opět přispění zdejších měšťanů, kteří nastupovali k vlastenecké službě jako za dřívějších dob, tentokráte jako příslušníci ozbrojeného sboru, kteří konali hlídky u městských bran a na jiných důležitých místech. Zázemí pevnosti a jejího okolí také poskytlo útočiště stovkám raněných vojáků, ti byli přiváženi na povozech z míst válečných střetů. Korunní pevnůstka je jednou z podstatných částí fortifikačního systému pevnosti a v současné době platí za jednu z nejvíce dochovaných částí. Skládá se z jednoho 5tibokého bastionu a ze dvou půlbastionů. Jedná se o předsunuté opevnění, které bylo podle svého tvaru nazváno korunní hradba, nebo také Korunní pevnůstka. Pevnůstka byla využívána jako jeden ze vstupů do města.