Orlové Napoleonovy armádyNakladatelství AKCENT Třebíč vydává v těchto dnech pod záštitou Projektu Austerlitz 2005 a při příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova knihu Orlové Napoleonovy armády, jejíž první vydání, které vyšlo zhruba před pěti lety, se setkalo s příznivým ohlasem a bylo velice rychle rozebráno; dnes není ani v antikvariátech. Tato reedice se nicméně původní knihy v mnoha směrech značně liší. Je mnohem bohatěji ilustrována a nejméně o třetinu silnější, neboť autor použil mnoha nových pramenů i nejnovější prací předních odborníků na historii napoleonských válek.

Z „nových“ historek, čerpaných z dobových pamětí, tu najdete pasáže ze vzpomínek tří pobočníků maršála Neye (Levavasseura, Heymèse a Montesquiou-Fézensaca), výňatky z deníku, který si psal (a nedopsal, neboť podlehl následkům útrap za ústupu z Ruska) bratranec císařovny Josefíny, mladičký důstojník Tascher de la Pagerie, memoáry kyrysnického plukovníka Gonevilla a další. Krom toho tu jsou využity fundamentální moderní práce o Napoleonově armádě z pera Olega Sokolova a Alaina Pigearda (obě jsou skvělé a jmenují se stejně: L´Armée de Napoléon), specializované encyklopedie (z nichž nade všemi ční „Dictionnaire Napoléon“ Jeana Tularda) a dávno zapomenutá, leč nedostižná strará díla, monumentálními šestadvacetidílnými Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres des Français de 1792 à 1815 počínaje (moderní člověk krom preciznosti žasne, že začaly vycházet pouhé dva roky po Napoleonově pádu, tedy v době, kdy královský režim teprve upevňoval svoje pozice a doznívalo to, čemu historikové říkají „bílý teror“…). Krom toho obsahuje nové vydání i tři přílohy: přehled hodností a funkcí Napoleonovy armády (který vypracoval Jakub Samek), stručný přehled ztrát v největších bitvách Napoleonových tažení a francouzsko-český slovníček argotu napoleonských vojáků. Obrazový doprovod zahrnuje přes padesát dobových ilustrací.