Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“

Z www.primaplana.cz: Za války r. 1809, kdy rakouské síly vpadly na území Napoleonova spojence Bavorska, snažil se arcivévoda Karel Habsburský s císařskými voji odříznout armádní sbor maršála Davouta, vyklidivšího Řezno, a zaskočit jej obchvatem od jihu, jímž by ho přitiskl k Dunaji.

Zatímco maršálovi se na ústupu podařilo síly zkoncentrovat a mít k boji cca 55 000 mužů, princi, jenž své sbory roztáhl, se povedlo soustředit jen asi 26 000 mužů. V pátek 21. a v sobotu 22. dubna 1809 poté došlo mezi Davoutem a jedním ze sborových velitelů Karlových sil podmaršálem Rosenbergem k bitvě u Eggmühlu a 22. 4. opodál též k obrovské jezdecké srážce u Alteglofsheimu, největší v onom tažení. V obou se vrtkavé válečné štěstí k císařským kvůli chybám jejich velitelů obrátilo zády. V krvavých, neobyčejně úporných bojích oněch studených dubnových dní obratněji vedení Francouzi a Bavoři (Napoleonem ocenění „bravoure Bavière„) zvítězili.