p. Alois Slovák, Na bojišti slavkovském

Propagační publikace zemského cizineckého svazu v Brně od prof. Aloise Slováka Na bojišti slavkovském s 10 obrázky a 2 mapkami vydaná v Brně roku 1922 ke stažení ve formátu pdf. A odkaz na Slovákovu „odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesenou v Brně dne 25. listopadu 1905“, publikovanou na primaplana.cz.

p. Alois Slovák (1859-1930)

Výtisk publikace prof. Slováka jsme obdrželi od Františka Kopečka, výrobce replik a modelů historických kanónů z Viničných Šumic. Za povšimnutí, na s. 2 nabízeného pdf, stojí podpis profesorův.

p. Alois Slovák, Na bojišti slavkovském (pdf)

Mapa: Situace večer před bitvou (jpg)

Mapa: Situace dopoledne za bitvy (jpg)

Jádro textu vzbudilo ve své rannější podobě polemiku mezi dr. Stocklaskou a prof. Slovákem. Polemiku mimořádně zajímavou jak svou formou, tak především obsahem. Dr. Stocklaska byl kritickým vůči nasazení ruské části koaličních sil a mj. obhajoval Weyrotherovu dispozici jako kvalitní, prof. Slovák byl naopak vůči dispozici kritický a počínání ruských, slovanských, spojenců hájil a vyzvihoval. Forma i obsah Slovákovy odpovědi Stocklaskovi vybízejí k reflexi a doplnění ve světle modernějších prací.

Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

K odpovědi prof. Aloise Slováka dr. Walteru Stocklaskovi