Počet obětí války ve Vendée

Počet obětí války ve Vendée

Philippe BOUTRY

Válka ve Vendée? Spíše genocida, tvrdí historik Pierre Chaunu, který odhaduje počet obětí na 400.000, 500.000 nebo 600.000 (někteří hovoří dokonce o miliónu mrtvých). A „francouzsko-francouzská genocida“ se přirovnává k „sovětskému gulagu“ nebo k masakrům rudých Khmerů … Na druhé straně, a to je pravda, popírala republikánská historiografie příliš dlouho šíři masakru; válka ve Vendée byla ve francouzských školních učebnicích až do nedávných let popisována jako občanská válka, jistě hrozná, ale slavná pro republikánská vojska, která zvítězila nad vnitřními a vnějšími nepřáteli; pokud jde o počet mrtvých, znemožňovaly jakýkoli pokus o vyčíslení mlčení a neurčité odhady.

 Je třeba uznat, že je to těžký úkol. Přestože se podařilo přesně stanovit bilanci obětí soudního Teroru (16.594 obětí podle výpočtů amerického historika Donalda Greera, z nichž polovina na Západě země a 2.600 v Paříži), je však velmi těžké stanovit bilanci obětí občanské války: nedochovala se žádná statistika ztrát a masakry za sebou zanechávají archivy jen zřídka … Pomysleme jen na obtíže, abychom měli nějakou srovnatelnou představu, které ještě dnes pociťujeme při upřesnění počtu obětí výprav, vedených nově zřízenou italskou armádou proti „lupičům“ v šedesátých létech minulého století.

Historici a demografové se však již několik let snaží stanovit odhad, co nejvíce blízký skutečnosti: studie François Lebruna a Jeana-Clémenta Martina to dosvědčují. Z nich vyplývají tři hlavní závěry. Především, vojenské operace vedly přibližně ke stejně velkému počtu obětí na obou stranách, vzhledem k tomu, že znalost terénu, živých plotů (tzv. „bocage“) a lesů, poskytovala Bílým citelnou výhodu proti Modrým, i přes slabost jejich organizace a výzbroje. Na druhém místě, republikánská armáda převzala taktiku „pustošení“, kterou praktikovala vojska „starého režimu“ (jako v případě plenění Porýní vojskem Ludvíka XIV.): to s sebou neslo systematické ničení budov, úrody a dobytka, stejně jako zmasakrování obyvatelstva. „Pekelné pluky“ generála Turreaua, které na jaře roku 1794 devastovaly na příkaz Konventu Vendée, tak nesou prvořadou zodpovědnost za ztráty civilního obyvatelstva v této válce: stovky statků a vesnic byly vypáleny a srovnány se zemí a tisíce obyvatel vyhlazeny, aniž by byl činěn jakýkoli rozdíl co do věku, pohlaví nebo dokonce názorové orientace. Za třetí, důsledky války pro populační vývoj, se zdají být těžké, vezmeme-li v potaz údaje, vyplývající z prvních napoleonských sčítání lidu: jde o ztráty v řádu jedné čtvrtiny nebo jedné třetiny populace. V Mauges, rolnické oblasti jižně od Angers, je roku 1790 celkem 101.000 obyvatel, roku 1802 jen 74.000 ( – 27 %). Cholet, hlavní město povstalců, dochází od 8.400 obyvatel z roku 1790 ke 4.700 obyvatel roku 1801 ( – 44  %). Pro tři départementy tzv. „vojenské Vendée“ (tedy Vendée ve vlastním slova smyslu, a jižních oblastí Loire-Atlantique a Maine-et-Loire) navrhuje Jean-Clément Martin číslo 220.000 – 250.000 obětí.

Máme-li být tedy přesní, nikoli genocida (tento termín by na druhé straně předpokládal etnickou zaujatost, která v duchu Konventu přítomna nebyla), ale hrozný masakr. Historik tedy shledává, že stojí tváří v tvář základní otázce: proč tak hrozná krutost, které se vojáci Republiky dopustili? Vojenská tradice „pustošení“ a „spálené země“? Divoká srážka mezi dobrovolníky, kteří přišli z měst (pařížské „revoluční armády“) a rolnickou společností, jíž byly cizí hodnoty a dobrodiní Revoluce? Vyhrocení republikánského násilí proti nebezpečí kontrarevoluční koalice rolníků, šlechticů a kněží? Ať již přijmeme kteroukoli z hypotéz, fakta zůstávají: rozdrcení rolnického povstání ve Vendée přineslo dvanáctkrát až patnáctkrát více obětí než gilotina (1).

(původní článek: Le vittime della Vandea, v: „Storia e Dossier“, nakl. Giunti Barbera S.p.A., Firenze, roč. 4, č. 29, květen 1989, str. 9; český překlad: František J. Holeček, O.M.)

(1) známý specialista na vojenskou historii období Revoluce a Císařství Jean-Paul Bertaud odhaduje ve své práci L´An I de la république /Rok I republiky/, vydané v Paříži roku 1992 nakladatelstvím Perrin, na str. 121 ztráty Vendejských povstalců na 117.000 – 150.000 padlých a zabitých a více než 100.000 pohřešovaných.