Pochvala za BystřiciMužstvo 2. pluku Bugského kozáckého vojska uděluje

pochvalu Františku Sklenářovi z 8. pluku

řadové pěchoty, za nesmírnou obětavost a vynalézavost při stavbě úvaziště pro

naše koně při Manévrech (nejen) francouzských vojsk v Bystřici p. H.. Ač

francouzský pěšák, pochopil, že i nepřátelský kůň je také jen zvíře a zaslouží si

trochu toho pohodlí, když kozáctvo zasedne k tradičnímu řízku se salátem. Fakt,

že výše jmenovaný František Sklenář byl jednou z hlavních hybných sil při pořádání této akce,

nás nutí vyseknout poklonu lidem, kteří dokáží myslet i na takovou zdánlivou

podružnost jakou je uvázání koně před kantýnou. Mrzí nás pouze to, že jsme toto

velmi užitečné zařízení nestihli řádně opoužívat. Takže shrnuto a

podtrženo: "Máš to, Františku, u nás schovaný – do příští šarvátky."


Tom Filip,
2. pluk Bugského kozáckého vojska