Poděkování Davida Vogela

Vážení pánové z Projektu Austerlitz,úvodem bych Vám chtěl pogratulovat jménem studentské unie Národní univerzity obrany Mikuláše Zrinského v Budapešti a univerzity samotné k akcím programu 201. výročí bitvy u Slavkova!

Dále mi dovolte, abych Vám poděkoval za pomoc a vřelé přijetí, které jste projevili vůči našemu návrhu vztyčit památník na počest padlých uherských vojáků v bitvě.
Bylo nám skutečným potěšením účastnit se tak nádherné a jedinečné akce.

Mnohokrát děkujeme za všechnu vaši pomoc!

Pokud se tak nestane dříve, nashledanou při 202. výročí!S přáním všeho dobrého,
David Vogel
Prezident studentské unie
Národní univerzita obrany Mikuláše ZrinskéhoFoto: David Vogel


kopjafa_001.JPG (119 kB)

kopjafa_002.JPG (113 kB)

kopjafa_003.JPG (110 kB)

kopjafa_004.JPG (117 kB)

kopjafa_005.JPG (114 kB)

kopjafa_006.JPG (166 kB)

kopjafa_004.JPG (117 kB)